Jesteś tutaj:

Rozliczenie kosztów inwestycyjnych poniesionych na realizację zadań ujętych w Krajowym Planie Inwestycyjnym

Drukuj

Krajowy ośrodek informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu zamieszczony został komunikat dotyczący możliwości rozliczenia kosztów inwestycyjnych poniesionych w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. na realizację zadań ujętych w Krajowym Planie Inwestycyjnym, do zbilansowania z wartością planowanych do wydania uprawnień do emisji.

Powyższą informację można znaleźć pod adresem:

https://bip.mos.gov.pl/index.php?id=5829

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU