Jesteś tutaj:

LIFE Climate CAKE PL

Drukuj

Nowe analizy przygotowane w ramach projektu "Life Climate Cake"

Na stronie climatecake.pl zostały opublikowane dwie nowe analizy przygotowane w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL realizowanego w KOBiZE (IOŚ-PIB) pt. “Scenariusze niskoemisyjnego sektora energii w Polsce i UE w perspektywie roku 2050” oraz “Potencjał redukcji emisji CO2 w sektorze transportu w Polsce i UE w perspektywie roku 2050“. Publikacje składają...

więcej »

Pierwsza analiza przygotowana w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL

Na stronie climatecake.pl została opublikowana pierwsza analiza, przygotowana w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL realizowanego w siedzibie KOBiZE (IOŚ-PIB), przy zastosowaniu modelu d-PLACE pt.: „Ryzyko ucieczki emisji w kontekście zwiększenia celu redukcji emisji gazów cieplarnianych UE”. Publikacja składa się z dwóch dokumentów – pełnej analizy...

więcej »

Kontakt

Koordynator projektu: Robert Jeszke, Kierownik Zespołu Strategii Analiz i Aukcji, KOBIZE.  robert.jeszke@kobize.pl tel. +48 22 569 6570Strona internetowa: http://climatecake.pl Projekt pn. „System dostarczania i wymiany informacji w celu strategicznego wspierania wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej (LIFE Climate CAKE PL)” jest dofinansowany...

więcej »

Rezultaty projektu

W ramach projektu zaplanowano nawiązanie współpracy z co najmniej czterema ministerstwami prowadzącymi działania w zakresie polityki energetyczno-klimatycznej. Zaplanowano także powstanie przynajmniej pięciu raportów analitycznych związanych oceną wpływu różnych rozwiązań w obszarze polityki energetyczno-klimatycznej. W celu usprawnienia prowadzenia...

więcej »

Cele projektu

Podstawowym celem projektu jest stworzenie trwałego i kompleksowego systemu tworzenia i wymiany informacji i wiedzy integrującego informacje z różnych obszarów kluczowych z punktu widzenia skutecznej realizacji polityki energetyczno-klimatycznej oraz wspomagającego tworzenie krótko i długookresowych przekrojowych analiz wpływu różnych rozwiązań w tym...

więcej »

Opis projektu

Koncepcja projektu LIFE Climate CAKE PL została opracowana w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami, który będzie także odpowiedzialny za jego realizację. Wartość projektu to 10,4 mln zł. Wsparcie KE wynosi ok. 6,16 mln zł, a współfinansowanie z NFOŚiGW 2,09 mln zł. Projekt będzie realizowany od września 2017 r. do listopada 2020 r. Podstawowym...

więcej »

W dniu 27 lipca 2017 r. w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz równolegle Komisją Europejską

W dniu 27 lipca 2017 r. w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz równolegle Komisją Europejską, dotycząca współfinansowania projektu pn.: „System dostarczania i wymiany informacji w celu strategicznego wspierania wdrażania...

więcej »