Jesteś tutaj:

Nowe analizy przygotowane w ramach projektu "Life Climate Cake"

Drukuj

Na stronie climatecake.pl zostały opublikowane dwie nowe analizy przygotowane w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL realizowanego w KOBiZE (IOŚ-PIB) pt. Scenariusze niskoemisyjnego sektora energii w Polsce i UE w perspektywie roku 2050” oraz Potencjał redukcji emisji CO2
w sektorze transportu w Polsce i UE w perspektywie roku 2050
. Publikacje składają się z dwóch dokumentów – pełnych analiz w języku angielskim oraz podsumowań w języku polskim.

 

“Scenariusze niskoemisyjnego sektora energii w Polsce i UE w perspektywie roku 2050

Analiza dotycząca scenariuszy rozwoju sektora energii została przygotowana w oparciu o zbudowany w ramach LIFE Climate CAKE PL liniowy model optymalizacyjny o nazwie MEESA, który umożliwia znalezienie najkorzystniejszego sposobu pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło sieciowe w UE28 przy zadanych ograniczeniach emisyjnych oraz innych celach, wyznaczanych przez politykę klimatyczno-energetyczną UE.

Bezpośrednim celem przeprowadzonej analizy była ocena możliwej skali ucieczki emisji przy użyciu różnych założeń i scenariuszy politycznych, w tym wpływu na wielkości emisji, PKB oraz funkcjonowanie sektorów gospodarki.

Pełna analiza w języku angielskim:

Scenarios of low-emission energy sector for Poland and the EU until 2050

Podsumowanie analizy w języku polskim:

Scenariusze niskoemisyjnego sektora energii w Polsce i UE w perspektywie 2050 r. Podsumowanie.

 

„Potencjał redukcji emisji CO2 w sektorze transportu w Polsce i UE w perspektywie 2050 r.”

W analizie podjęto próbę przedstawienia różnych ścieżek redukcji emisji w sektorze transportu w Polsce i UE w perspektywie 2050 r. W 2015 r. sektor transportu był odpowiedzialny za prawie jedną czwartą emisji CO2 w Polsce – dlatego znaczące ograniczenie emisji bez podejmowania działań w ramach tego sektora jest praktycznie niemożliwe. Do analizy wykorzystano symulacyjny model równowagi częściowej sektora transportu – TR3E. Model ten składa się z dwóch głównych modułów: pasażerskiego i towarowego, obejmuje 4 główne obszary transportu: drogowy, kolejowy, lotniczy oraz żeglugę śródlądową. Z geograficznego punktu widzenia TR3E obejmuje swoim zakresem 28 państw członkowskich Unii Europejskiej.

W analizie przygotowano cztery różne scenariusze analityczne w celu oceny możliwego wpływu rozwoju nowych technologii bądź wymuszenia regulacyjnego w sektorze transportu na działalność sektora (aktywność w transporcie pasażerskim i towarowym), emisje CO2 oraz zapotrzebowanie
na energię, jak również strukturę floty pojazdów. Wśród tych scenariuszy należy wymienić: scenariusz Postępu technicznego (w wariancie Niskim, Średnim i Wysokim) oraz Wymuszonej elektromobilności.

Pełna analiza w języku angielskim:

CO2 emissions reduction potential in transport sector in Poland and the EU until 2050

Podsumowanie analizy w języku polskim:

Potencjał redukcji emisji CO2 w sektorze transportu w Polsce i UE w perspektywie 2050 r. Podsumowanie

Wstępne wyniki analiz zostały już zaprezentowane m.in. Konferencji pt.: „Wyzwania transformacji gospodarczej w perspektywie realizacji celu neutralności klimatycznej do 2050 r.”, która odbyła się dnia 22 listopada 2019 r. w Warszawie.


Więcej informacji na stronie pod linkiem: Konferencja „Wyzwania transformacji gospodarczej w perspektywie realizacji celu neutralności klimatycznej do 2050 r.”

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU