Jesteś tutaj:

LIFE Climate CAKE-PL

Print

Analiza CAKE: Polska net-zero 2050

Na stronie climatecake.pl zostały zaprezentowane wyniki analizy pt. „Polska net-zero 2050: Mapa drogowa osiągnięcia wspólnotowych celów polityki klimatycznej dla Polski do 2050 r.”. W opracowaniu przeanalizowano możliwości przejścia do gospodarki neutralnej klimatycznie w Polsce zgodnie z celami polityki klimatycznej zadeklarowanymi w Europejskim Zielonym...

read more »

Analiza CAKE dotycząca redukcji emisji CO2 w sektorze transportu w Polsce w kontekście „Europejskiego Zielonego Ładu”

    Na stronie climatecake.pl zostały zaprezentowane wyniki analizy pt.  „Ścieżki redukcji emisji CO2 w sektorze transportu w Polsce w kontekście „Europejskiego Zielonego Ładu” przygotowanej w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL przy wykorzystaniu modelu sektora transportu TR3E. Opracowanie to zawiera próbę odpowiedzi na pytanie, jak nałożone na pojazdy...

read more »

Analiza CAKE dotycząca skutków wprowadzenia podatku granicznego od emisji GHG w warunkach zaostrzania polityki klimatycznej UE do 2030 r.- CAKE Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych

Na stronie climatecake.pl zostały zaprezentowane wyniki analizy pt. „Skutki wprowadzenia podatku granicznego od emisji GHG w warunkach zaostrzania polityki klimatycznej UE do 2030 r.” przygotowanej w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL, w której przeanalizowano wpływ wprowadzenia mechanizmu CBAM (ang. Carbon Border Adjustment Mechanism) na gospodarki...

read more »

Analiza CAKE dotycząca oceny skutków polityki klimatycznej w sektorze rolnictwa w Polsce - CAKE Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych

Na stronie climatecake.pl zostały zaprezentowane wyniki analizy przygotowanej w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL dotyczące oceny wpływu polityki klimatycznej na sektor polskich gospodarstw rolnych. Analiza skutków wdrożenia różnych narzędzi polityki klimatycznej w rolnictwie została przygotowana w oparciu o zbudowany w ramach projektu LIFE Climate...

read more »

LIFE Climate CAKE PL: dokumentacja modeli CGE (d-PLACE), energetycznego (MEESA) oraz transportowego (TR3E)

Na stronie climatecake.pl zostały opublikowane trzy techniczne dokumentacje modeli: CGE (d-PLACE), energetycznego (MEESA) oraz transportowego (TR3E). Przygotowanie dokumentacji modelowych wpisuje się w jedno z najważniejszych celów projektu LIFE Climate CAKE PL realizowanego w KOBiZE (IOŚ-PIB), jakim jest zbudowanie kompleksowego i spójnego zestawu...

read more »

Zmiana celów redukcyjnych i cen uprawnień do emisji wynikająca z komunikatu “Europejski Zielony Ład”.

Na stronie climatecake.pl została opublikowana nowa analiza przygotowana w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL realizowanego w KOBiZE (IOŚ-PIB) pt. „Zmiana celów redukcyjnych i cen uprawnień do emisji wynikająca z komunikatu “Europejski Zielony Ład”. Pełna wersja publikacji jest dostępna w języku polskim, natomiast podsumowanie w języku angielskim: Pełna...

read more »

Nowa analiza przygotowana w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL realizowanego w KOBiZE (IOŚ-PIB) pt. „Zmiana celów redukcyjnych i cen uprawnień do emisji wynikająca z komunikatu “Europejski Zielony Ład”.

Na stronie climatecake.pl została opublikowana nowa analiza przygotowana w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL realizowanego w KOBiZE (IOŚ-PIB) pt. „Zmiana celów redukcyjnych i cen uprawnień do emisji wynikająca z komunikatu “Europejski Zielony Ład”. Pełna wersja publikacji jest dostępna w języku polskim, natomiast podsumowanie w języku angielskim: Pełna...

read more »

Nowe analizy przygotowane w ramach projektu "Life Climate Cake"

Na stronie climatecake.pl zostały opublikowane dwie nowe analizy przygotowane w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL realizowanego w KOBiZE (IOŚ-PIB) pt. “Scenariusze niskoemisyjnego sektora energii w Polsce i UE w perspektywie roku 2050” oraz “Potencjał redukcji emisji CO2 w sektorze transportu w Polsce i UE w perspektywie roku 2050“. Publikacje składają...

read more »

Pierwsza analiza przygotowana w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL

Na stronie climatecake.pl została opublikowana pierwsza analiza, przygotowana w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL realizowanego w siedzibie KOBiZE (IOŚ-PIB), przy zastosowaniu modelu d-PLACE pt.: „Ryzyko ucieczki emisji w kontekście zwiększenia celu redukcji emisji gazów cieplarnianych UE”. Publikacja składa się z dwóch dokumentów – pełnej analizy...

read more »

Kontakt

Koordynator projektu: Robert Jeszke, Kierownik Zespołu Strategii Analiz i Aukcji, KOBIZE.  robert.jeszke@kobize.pl tel. +48 22 569 6570Strona internetowa: http://climatecake.pl   Projekt pn. „System dostarczania i wymiany informacji w celu strategicznego wspierania wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej (LIFE Climate CAKE PL)” jest dofinansowany...

read more »