Jesteś tutaj:

LIFE Climate CAKE PL: dokumentacja modeli CGE (d-PLACE), energetycznego (MEESA) oraz transportowego (TR3E)

Drukuj

Na stronie climatecake.pl zostały opublikowane trzy techniczne dokumentacje modeli: CGE (d-PLACE), energetycznego (MEESA) oraz transportowego (TR3E). Przygotowanie dokumentacji modelowych wpisuje się w jedno z najważniejszych celów projektu LIFE Climate CAKE PL realizowanego w KOBiZE (IOŚ-PIB), jakim jest zbudowanie kompleksowego i spójnego zestawu narzędzi analitycznych służących ocenie rozwiązań proponowanych przez państwa członkowskie, instytucje UE, uwzględniając specyfikę najistotniejszych sektorów.

 

Model d-PLACE opiera się na statycznym modelu CGE o nazwie PLACE, który został stworzony w latach 2013-2016 przez członków Centrum Analiz Polityki Klimatycznej (polski akronim – CAK) współpracujących z Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Środowiska i Ministerstwem Finansów Rzeczypospolitej Polskiej i ekspertów Banku Światowego we współpracy z IOŚ – PIB. Model d-PLACE jest to rekursywnie-dynamiczny model równowagi ogólnej (z ang. Computable General Equilibrium, CGE), ogólnoświatowy i wielosektorowy. Ponadto, dużą zaletą zastosowanego modelu, niespotykaną w innych tego typu analizach, jest bardzo szczegółowe odzwierciedlenie systemu EU ETS oraz limitów emisji w poszczególnych państwach UE w ramach non-ETS.

 

  • Dokumentacja modelu d-PLACE:

  CAKE_d-PLACE_model_documentation-1.pdf

 

Model energetyczny MEESA (Model for European Energy System Analysis) jest modelem liniowym optymalizującym pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło sieciowe w UE28 specjalizujący się w bilansowaniu emisji zanieczyszczeń. Narzędzie analityczne zostało zaprojektowane w celu szczegółowej analizy roli istniejących i przyszłych technologii energetycznych w osiąganiu celów, jakie wyznacza sektorowi energii polityka klimatyczno-energetyczna UE. Model, obejmujący 28 krajów UE oraz Szwajcarię i Norwegię, minimalizuje łączne zdyskontowane koszty pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło sieciowe w całym okresie analizy obejmującym lata 2015-2055. MEESA wykorzystuje do tego ponad 50 technologii, z jakich może korzystać w każdej z 18 stref obciążenia rozpatrywanych dla każdego roku analizy.

 

  • Dokumentacja modelu energetycznego MEESA:

  CAKE_MEESA_energy-model_documentation.pdf

 

Model transportowy TR3E (Transport European Economic Model) opiera się na koncepcji równowagi częściowej i składa się z dwóch głównych modułów: pasażerskiego i towarowego. Obejmuje 4 główne obszary transportu: drogowy, kolejowy, lotniczy oraz żeglugę śródlądową i przybrzeżną towarów. Z geograficznego punktu widzenia TR3E obejmuje swoim zakresem 28 państw członkowskich Unii Europejskiej. Dane historyczne do kalibracji modelu TR3E zostały zaczerpnięte z różnych źródeł. Najważniejszym z nich jest baza danych IDEES (Integrated Database of the European Energy Sector), Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (JRC – Joint Research Centre). Baza IDEES zasila model danymi o strukturze floty, historycznych poziomach aktywności, stopie złomowania, itp. Drugim głównym źródłem danych jest baza TRACCS (przygotowana na zlecenie Komisji Europejskiej przez firmę Emisia), skąd pochodzą informacje dotyczące kosztów aktywności transportowej w poszczególnych państwach członkowskich UE.

 

  • Dokumentacja modelu transportowego TR3E:

  CAKE_TR3E_documentation.pdf

 

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU