Jesteś tutaj:

Archiwum

Drukuj

Nowe wskaźniki emisyjności dla energii elektrycznej

Na podstawie informacji wprowadzonych przez podmioty korzystające ze środowiska do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2019 rok określono wskaźniki emisyjności CO2, SO2, NOx, CO i pyłu całkowitego:- na 1 MWh energii elektrycznej wyprodukowanej w źródłach spalania paliw,- na 1 MWh energii elektrycznej wyprodukowanej...

więcej »

Nowy kalendarz aukcji uprawnień EUA na 2021 r.

W dniu 21 grudnia 2020 r., w komunikacie giełda EEX opublikowała nowy kalendarz aukcji uprawnień EUA na 2021 r. Giełda EEX będzie prowadziła aukcje EUA w ramach wspólnej platformy aukcyjnej UE (CAP3) w imieniu 25 państw członkowskich UE, państw EFTA EOG (461,1 mln uprawnień) oraz w ramach dwóch funduszy: Innowacyjnego i Modernizacyjnego (odpowiednio...

więcej »

Raport z rynku CO2 – listopad 2020

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny „Raport z rynku CO2 – listopad 2020”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W listopadowym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego i wtórnego...

więcej »

Rozpatrywanie formularzy wniosków o otwarcie rachunku i aktualizację danych

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. nowego rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2019/1122 z dnia 12 marca 2019 r. uzupełniającego dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do funkcjonowania Rejestru Unii (Dz. Urz. UE L 177 z 2.7.2019, str. 3)...

więcej »

Prace serwisowe w Rejestrze Unii

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania informuje, że w związku ze zmianą  wersji systemu informatycznego Rejestru Unii, dostosowanej do rozpoczynającej się w dniu 1 stycznia 2021 r. następnej 4. fazy systemu EU ETS, w dniach od 31 grudnia br.- godz. 16:00 do 4 stycznia 2021 r.- godz. 13:00 będą przeprowadzane prace serwisowe. W wyżej wymienionym...

więcej »

Robocze wersje szablonów formularzy służących do sprawozdawania poziomów działalności w latach 2021 – 2030

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem IV okresu rozliczeniowego EU ETS, obejmującego lata 2021 – 2030 i związanymi z tym licznymi pytaniami, przekazujemy Państwu do roboczego wykorzystania: roboczą wersję szablonu raportu do celów przydziału dla nowych instalacji, zmiany w poziomie przydziału i przypadków zaprzestania działalności w odniesieniu...

więcej »

Informacja o zakończeniu prac nad aktualizacją rozporządzeń wykonawczych KE nr 2018/2066 oraz 2018/2067

Krajowy ośrodek informuje, że 27.11.2020 r. Komitet ds. Zmian Klimatu zakończył pracę nad zmianą następujących rozporządzeń wykonawczych KE:   Rozporządzenia KE nr 2018/2066 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady; Rozporządzenie...

więcej »

Oświadczenie o aktualności i kompletności danych w Rejestrze Unii

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przypomina, że zgodnie z art. 25 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 389/2013 (Dz.U. L 122 z 3.05.2013, z późn. zm.) oraz ust. 1 punktu 8 Regulaminu otwierania rachunków w Rejestrze Unii, zarządzania nimi i ich zamykania, posiadacze rachunków do 31 grudnia każdego roku potwierdzają, że informacje...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 2 grudnia 2020 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła ostatnią w 2020 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 6 398 500 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 9 157 500 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był...

więcej »