Jesteś tutaj:

Oświadczenie o aktualności i kompletności danych w Rejestrze Unii

Drukuj

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przypomina, że zgodnie z art. 25 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 389/2013 (Dz.U. L 122 z 3.05.2013, z późn. zm.) oraz ust. 1 punktu 8 Regulaminu otwierania rachunków w Rejestrze Unii, zarządzania nimi i ich zamykania, posiadacze rachunków do 31 grudnia każdego roku potwierdzają, że informacje dotyczące ich rachunku są nadal kompletne, aktualne, dokładne i prawdziwe.

W celu ułatwienia wywiązania się z ww. obowiązku został przygotowany formularz elektroniczny, który po wypełnieniu i zatwierdzeniu na stronie internetowej pozwoli na wygenerowanie gotowego oświadczenia.

Wydrukowane oraz podpisane oświadczenie o każdym z posiadanych rachunków w Rejestrze Unii należy przesłać pocztą na adres KOBiZE.

Formularz oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej: https://oswiadczenia.kobize.pl/

Przypominamy, że zgodnie z ust. 3 punktu 5. Regulaminu otwierania rachunków w Rejestrze Unii, zarządzania nimi i ich zamykania posiadacz rachunku zobowiązany jest do aktualizacji danych w Rejestrze Unii, w terminie 10 dni od dnia wystąpienia zdarzenia powodującego zmianę, zgodnie z Instrukcją otwierania i aktualizacji danych rachunku w Rejestrze Unii.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU