Jesteś tutaj:

Informacja o zakończeniu prac nad aktualizacją rozporządzeń wykonawczych KE nr 2018/2066 oraz 2018/2067

Drukuj

Krajowy ośrodek informuje, że 27.11.2020 r. Komitet ds. Zmian Klimatu zakończył pracę nad zmianą następujących rozporządzeń wykonawczych KE:

 

  • Rozporządzenia KE nr 2018/2066 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady;
  • Rozporządzenie KE nr 2018/2067 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie weryfikacji danych oraz akredytacji weryfikatorów na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

 

Oba zmienione rozporządzenia oczekują na publikację w oficjalnym Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Krajowy ośrodek poinformuje o publikacji ww. dokumentów w odrębnym komunikacie.

 

Komisja Europejska przygotowuje również nową wersję formularza planu monitorowania wielkości emisji uwzględniającą zmiany wprowadzone rozporządzeniem KE nr 2018/2066 wraz z obecnymi zmianami. Przewidywany termin publikacji nowego formularza planu monitorowania to połowa stycznia 2021 r.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU