Jesteś tutaj:

Rozpatrywanie formularzy wniosków o otwarcie rachunku i aktualizację danych

Drukuj

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. nowego rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2019/1122 z dnia 12 marca 2019 r. uzupełniającego dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do funkcjonowania Rejestru Unii (Dz. Urz. UE L 177 z 2.7.2019, str. 3) oraz faktem, że czas na rozpatrzenie wniosku przez Administratora Rejestru wynosi obecnie 15 dni roboczych, należy mieć na uwadze, iż wnioski złożone do Krajowego ośrodka, których termin rozpatrzenia upływa po 31 grudnia 2020 r. , a które nie zostaną wprowadzone do Rejestru Unii przed dn. 31 grudnia br., pozostaną nierozpatrzone.

Pozostałe złożone wnioski, tj. prawidłowo wypełnione i kompletne, których termin rozpatrzenia wypada przed dn. 31.12.2020 r., realizowane są zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu ich złożenia.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU