Jesteś tutaj:

Nowy kalendarz aukcji uprawnień EUA na 2021 r.

Drukuj

W dniu 21 grudnia 2020 r., w komunikacie giełda EEX opublikowała nowy kalendarz aukcji uprawnień EUA na 2021 r. Giełda EEX będzie prowadziła aukcje EUA w ramach wspólnej platformy aukcyjnej UE (CAP3) w imieniu 25 państw członkowskich UE, państw EFTA EOG (461,1 mln uprawnień) oraz w ramach dwóch funduszy: Innowacyjnego i Modernizacyjnego (odpowiednio 40 mln i 69,4 mln uprawnień). Aukcje unijne odbywać się będą tak jak dotychczas, czyli w poniedziałki, wtorki i czwartki w okresie od 1 lutego do 20 grudnia 2021 r. Na platformie unijnej osobno będą prowadzone aukcje dla Polski, które będą odbywały się w 2021 r., co tydzień w środy. Na platformie EEX, co tydzień w każdy piątek, będą również sprzedawane uprawnienia niemieckie (ok. 131,75 mln uprawnień EUA).

Zgodnie z kalendarzem aukcji na 2021 r. Polska ma do sprzedania w sumie 118,702 mln uprawnień EUA oraz 114 tys. uprawnień EUAA. Aukcje polskich uprawnień EUA mają odbywać się od dnia 3 lutego do 15 grudnia 2021 r., co tydzień w środy w godzinach od 9:00 do 11:00, natomiast w 2021 r. planowana jest tylko jedna aukcja polskich uprawnień EUAA, która ma się odbyć się w dniu 14 kwietnia 2021 r. w godzinach od 13:00 do 15:00.

Nowy kalendarz aukcji uwzględnia korektę z tytułu działania rezerwy MSR w okresie od stycznia do końca sierpnia 2021 r., czego dokonano na podstawie Zawiadomienia KE na temat ogólnounijnej liczby uprawnień na 2021 r. i rezerwy stabilności rynkowej z dnia 11 grudnia 2020 r. (oznacza to, że wolumen aukcyjny w okresie od września do grudnia 2021 r. zostanie jeszcze dodatkowo skorygowany o działanie rezerwy MSR).

Szczegółowy harmonogram aukcji polskich uprawnień EUA do końca 2020 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

 

Tabela. Szczegółowy harmonogram aukcji polskich uprawnień EUA na 2021 r.

Aukcje

Data wg kalendarza EEX na 2021 r.

Wolumen uprawnień EUA na pojedynczą aukcję

Godzina

PL EUA

3, 10, 17 i 24 lutego

2 575 000

9:00-11:00 (środa)

3, 10, 17, 24 i 31 marca

7, 14, 21 i 28 kwietnia

5, 12, 19 i 26 maja

2, 9, 16, 23 i 30 czerwca

7, 14, 21 i 28 lipca

4, 11, 18 i 25 sierpnia

1 287 500 i 1 300 500 (ostatnia)

1, 8, 15, 22 i 29 września

2 911 500 i 2 917 000 (ostatnia)

6, 13, 20 i 27 października

3, 10, 17 i 24 listopada

1, 8 i 15 grudnia

PL EUAA

14 kwietnia

114 000

13:00-15:00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zaktualizowanego kalendarza aukcji na 2021 r. opublikowanego przez EEX

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU