Jesteś tutaj:

Robocze wersje szablonów formularzy służących do sprawozdawania poziomów działalności w latach 2021 – 2030

Drukuj

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem IV okresu rozliczeniowego EU ETS, obejmującego lata 2021 – 2030 i związanymi z tym licznymi pytaniami, przekazujemy Państwu do roboczego wykorzystania:


Udostępniane dokumenty mają na celu ułatwienie dostosowania się do wymogów:

  • rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej (UE) nr 2019/331 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (tzw. FAR),
  • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1842 z dnia 31 października 2019 r. ustanawiającego zasady stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dalszych ustaleń dotyczących dostosowań przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji ze względu na zmiany w poziomie działalności (tzw. RALC) 


Zgodnie z art. 4 i 5 rozporządzeniem FAR oraz art. 3 ust. 1 rozporządzeniem RALC, począwszy od 2021 r. wszystkie instalacje, którym przydzielono bezpłatne uprawnienia do emisji w okresie 2021 - 2025 lub 2026 – 2030, mają coroczny obowiązek zgłaszania raportu dotyczącego poziomu działalności podinstalacji w poprzednim roku kalendarzowym. Zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia RALC raport dotyczący poziomu działalności przedkłada się wraz ze sprawozdaniem z weryfikacji na temat raportu dotyczącego poziomu działalności wydanym na podstawie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2067.

Podkreślamy, że ostateczne wersje szablonu raportu rocznego dotyczącego poziomu działalności oraz szablonu sprawozdania z weryfikacji tego raportu zostaną opublikowane na stronie KOBiZE niezwłocznie po opublikowaniu ich przez Komisję Europejską.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU