Jesteś tutaj:

Opłata za przyznane uprawnienia w okresie rozliczeniowym 2008-2012

Drukuj

NULL

W związku z zapisami Ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów Dz.U. nr 202, poz. 1248 z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji, Krajowy Administrator zwraca się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie poniższych informacji w tytule przelewu bankowego dla wpłacających wymienionych w Tabeli nr 3 ww. Rozporządzenia.

W pozycji „tytuł przelewu” prosimy o zapis:

a) W przypadku płatności za jedną instalację
Tytuł przelewu: „Liczba porządkowa[Lp.]/KPRU[Nr KPRU]”
 (Lp. i Nr KPRU zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów — Tabela 3, kolumna 1 i 2)

b) W przypadku płatności za kilka instalacji prosimy o zaznaczenie w tytule przelewu numerów instalacji i kwot im odpowiadających, np.:
Tytuł przelewu: „[Lp.]/[Nr KPRU]-[kwota] zł,[Lp.]/[Nr KPRU] -[kwota] zł, [Lp.]/[Nr KPRU] - [kwota] zł”
(Lp. i Nr KPRU zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów — Tabela 3, kolumna 1 i 2)

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU