Jesteś tutaj:

Informacje na temat wartości opałowych gazów

Drukuj

NULL

Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji uprzejmie informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska (www.mos.gov.pl/she/informacje_stanowiska_interpretacje/index.shtml) został opublikowany  dokument uzupełniający do opracowania: Wartości opałowe (WO) i Wskaźniki emisji (WE) CO2 w 2005 r. do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2008.

Zawiera on informacje o wartościach opałowych gazów (gazu ziemnego: wysokometanowego, zaazotowanego i z odmetanowania kopalń oraz gazów: koksowniczego i wielkopiecowego) w jednostkach [MJ/m3], umożliwiających obliczenie emisji CO2 z pominięciem gęstości spalanego gazu.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU