Jesteś tutaj:

30.04.2008 – Ostateczny termin wykonania operacji umorzenia uprawnień w Krajowym Rejestrze.

Drukuj

NULL

Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji przypomina, że  zgodnie z art.12 ust. 3 Dyrektywy 2003/87/WE w dniu 30 kwietnia 2008 r. mija ostateczny termin rozliczenia instalacji z emisji w okresie 2005 – 2007. Operację umorzenia uprawnień powinien wykonać prowadzący instalację zgodnie z art. 52 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2216/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów stosownie do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Krajowy Administrator ostrzega, że na podstawie art. 60 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2216/2004 w dniu 1 maja 2008 r., zostanie przeprowadzona przez administratora systemu operacja anulowania (usunięcia z rejestru) wszystkich uprawnień znajdujących się na rachunkach, co OSTATECZNIE UNIEMOŻLIWI wykonanie operacji umorzenia (rozliczenia instalacji za okres 2005-2007). W przypadku niedopełnienia obowiązku rozliczenia do dnia 30 kwietnia na prowadzących instalacje zostaną nałożone kary zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2004 r. Nr 281 poz. 2784). W związku z powyższym prosimy o jak najszybsze wykonanie operacji umorzenia odpowiedniej liczby uprawnień w Krajowym Rejestrze Uprawnień.
Ewentualne pytania prosimy kierować do administratora systemu rejestrującego pod numer
(0 22) 833 24 84.
ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU