Jesteś tutaj:

Rozporządzenie w sprawie przyjęcia KPRU na lata 2008-2012 opublikowane w Dzienniku Ustaw

Drukuj

NULL

Krajowy Administrator Sytemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) informuje, iż w dniu 14.11.2008 r.  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.07.2008 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 we wspólnotowym systemie handlu uprawnianiem do emisji zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 202, poz. 1248.

Po wprowadzeniu przez Centralnego Administratora (przedstawiciela Komisji Europejskiej) do Niezależnego Dziennika Transakcji Wspólnoty (CITL) wykazu instalacji wraz z przyznaną dla nich liczbą uprawnień w okresie rozliczeniowym 2008 – 2012, uprawnienia do emisji na rok 2008 zostaną niezwłocznie wydane przez Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji na rachunki prowadzących instalacje.

Jednocześnie informuję, że prowadzący instalacje zobowiązani są do uiszczenia opłaty związanej z przyznanymi uprawnieniami do emisji na pierwszy rok okresu rozliczeniowego,
o której mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji. Opłatę tę należy wnieść na rachunek NFOŚiGW, gdzie gromadzone są środki na funkcjonowanie wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji.
Nazwa i numer rachunku, na który należy wnosić opłaty:
BGK III/o Warszawa
22 1130 1062 0000 0109 9520 0012

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ww. ustawy prowadzący instalację jest obowiązany uiścić:
- 50 % kwoty opłaty w terminie do dnia 28 grudnia 2008 r.
- 50 % kwoty opłaty w terminie do dnia 28 czerwca 2009 r.

Odnośnik do publikacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia KPRU na lata 2008-2012 w dzienniku ustaw.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU