Jesteś tutaj:

2007

Drukuj

KASHUE przypomina o obowiązku przedłożenia Krajowemu Administratorowi zweryfikowanego raportu rocznego.

KASHUE przypomina o obowiązku przedłożenia Krajowemu Administratorowi zweryfikowanego raportu rocznego.Termin 31 marca. Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. 2004 nr 281 poz. 2784), każdy prowadzący instalację przedkłada Krajowemu Administratorowi,...

więcej »

Informujemy Państwa o pojawieniu się nowego weryfikatora.

Informujemy Państwa o pojawieniu się nowego weryfikatora. Germanischer Lloyd Certification – Baltic Sea Sp. z o.o. Weryfikator posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Germanischer Lloyd Certification – Baltic Sea Sp. z o.o. ul. Mieszka I 82-8371-011 SzczecinDane kontaktowe:ul. Ogrodowa 5800-876 Warszawatel: +48 22 520 18 90fax: +48...

więcej »

KASHUE zaprasza do dialogu !

W związku z pracami nad sposobem realizacji wymagań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/80/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczania emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych źródeł spalania paliw i dyspozycją Ministerstwa Środowiska, zapraszamy Państwa do zapoznania się z koncepcją realizacji wymagań ww....

więcej »

KASHUE serdecznie zaprasza na Carbon Market Insights 2007

KASHUE serdecznie zaprasza na Carbon Market Insights 2007  – największą międzynarodową konferencję poświęconą rynkowi CO2. Carbon Market Insights odbywają się w dniach 13-15 marca w stolicy Dani - Kopenhadze. W ubiegłym roku targi odwiedziło 1 250 osób z 60 państw, reprezentując ponad 600 Firm, organizacji i rządów. Zapraszamy na nasze stoisko – nr...

więcej »

Komunikat 8/11-01-2007

Krajowy Administrator informuje, że w związku z przejęciem prawa własności do instalacji objętej systemem należy przedstawić następujące dokumenty:  - Wniosek o zmianę danych uczestnika, i zmianę danych rachunku dla w/w instalacji;- Kopię aktualnego dokumentu rejestrowego (np. wyciąg z KRS) potwierdzoną za zgodność z oryginałem;- Kopię dokumentów...

więcej »

Komunikat KASHUE 7/10-01-2007

Wszystkim podmiotom prowadzącym instalacje, które są ujęte w Krajowym Planie Rozdziału Uprawnień, a które nie mają aktywowanego rachunku, przypominamy o konieczności jego otwarcia w Krajowym Rejestrze Uprawnień. W przypadku gdy rachunek nie zostanie aktywowany, nie będzie możliwe wypełnienie obowiązku rozliczenia instalacji, w związku z czym zostaną...

więcej »

Komunikat KASHUE 6/10-01-2007

Prosimy podmioty prowadzące instalacje, które są ujęte w Krajowym Planie Rozdziału Uprawnień o jak najszybsze przesłanie do Krajowego Administratora zweryfikowanych raportów rocznych za 2006 rok. Przypominamy, że w dniu 1 kwietnia wszystkie rachunki instalacji, które nie będą miały wprowadzonej wartości rocznej emisji zostaną zablokowane.Krajowy Administrator...

więcej »

w sprawie danych umieszczanych w raportach rocznych.

W związku z rozpoczęciem weryfikacji raportów rocznych emisji CO2 za 2006 rok KASHUE prosi o umieszczenie w raporcie następujących informacji:1.numeru KPRU na pierwszej stronie raportu,2.numerów REGON, NIP, kodu PKD podstawowego rodzaju działalności3.wartości opałowych stosowanych paliw,4.zawartości % węgla w jednostce masy surowca wykorzystywanego...

więcej »

Informacja w sprawie zmian poziomów dokładności stosowanych w raportach rocznych

KASHUE przypomina, iż poziomy dokładności wykorzystywane do określenia wielkości emisji wyliczonych w raporcie rocznym powinny być spójne z przepisami   Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji. KASHUE wyjaśnia...

więcej »