Jesteś tutaj:

Komunikat 8/11-01-2007

Drukuj

NULL

Krajowy Administrator informuje, że w związku z przejęciem prawa własności do instalacji objętej systemem należy przedstawić następujące dokumenty: 
- Wniosek o zmianę danych uczestnika, i zmianę danych rachunku dla w/w instalacji;
- Kopię aktualnego dokumentu rejestrowego (np. wyciąg z KRS) potwierdzoną za zgodność z oryginałem;
- Kopię dokumentów tożsamości potwierdzoną za zgodność z oryginałem;
- Zaktualizowane kopie decyzji zezwolenia na udział w systemie;
- Odpisy aktów notarialnych o nabyciu praw do przejmowanych instalacji;
- Oświadczenie o dyspozycji poprzedniego właściciela odnośnie uprawnień znajdujących się na rachunku instalacji w obecnej chwili;
- Oświadczenie o zakresie odpowiedzialności obu stron umowy w związku z koniecznością rozliczenia instalacji w roku, w którym nastąpiła zmiana prowadzącego instalację (poświadczone przez zbywcę i nabywcę).

Po złożeniu wszystkich wymienionych wyżej dokumentów Krajowy Administrator dokona zmian w Krajowym Rejestrze Uprawnień związanych ze zmianą operatora.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU