Jesteś tutaj:

Informacja w sprawie zmian poziomów dokładności stosowanych w raportach rocznych

Drukuj

NULL

KASHUE przypomina, iż poziomy dokładności wykorzystywane do określenia wielkości emisji wyliczonych w raporcie rocznym powinny być spójne z przepisami   Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji.

KASHUE wyjaśnia również, że każda zmiana poziomu dokładności w trakcie trwania okresu rozliczeniowego pociąga za sobą zmianę w zezwoleniu na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji, wydawanego przez odpowiedni organ administracji publicznej, uwzględniającego zmodyfikowane poziomy dokładności oraz odpowiednią metodykę. Wynika to z faktu zmian w sposobie monitorowania, który jest określony w zezwoleniu.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU