Jesteś tutaj:

2007

Drukuj

KOMUNIKAT NR 10/25.05.07 ws. weryfikacji derogacji naturalnych i imiennych

W związku z kontynuacją prac nad sposobem realizacji wymagań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/80/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych źródeł spalania paliw i dyspozycją Ministerstwa Środowiska, prosimy o przesłanie wypełnionych i podpisanych poniższych tabel...

więcej »

Krajowy Administrator opracował nowy projekt KPRU2

Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) informuje, że przygotował nowy projekt Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do Emisji na lata 2008-2012. Jest on opublikowany na stronach Ministerstwa Środowiska. Zgodnie z nowym projektem Polska wnioskuje o przydział  uprawnień do emisji w latach 2008-2012 w wysokości 259 692,421...

więcej »

Projekt Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień 2008-2012 (maj 2007)

Na stronie Ministerstwa Środowiska przedłożony został do konsultacji społecznych projekt Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do Emisji CO2 na lata 2008-2012. Poniżej zamieszczamy odnośnik do strony z odpowiednimi dokumentami i informacjami. Odnośnik: http://www.mos.gov.pl/she/prace_nad_kpru/kpru/index.shtml

więcej »

konsultacje proponowanej metodyki rozdziału uprawnień

Szanowni Państwo W związku z ogłoszeniem w dniu 26.03.2007 r. decyzji Komisji Europejskiej w sprawie polskiego KPRU, Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji zwraca się do Państwa z prośbą o przesłanie uwag dotyczących proponowanej metodyki rozdziału uprawnień do emisji CO2 na drugi okres rozliczeniowy, obejmujący lata 2008 -...

więcej »

Kontrola instalacji, które nie przedstawiły raportu za emisje CO2

Zgodnie z komunikatem, KASHUE skierowało wniosek do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o kompleksową kontrolę instalacji, które nie wywiązały się z obowiązku przedstawienia zweryfikowanego rocznego raportu za emisje CO² do atmosfery do dnia 31 marca br.Kontrolą zostanie objętych ok. 20 instalacji. Jednocześnie KASHUE dziękuje wszystkim Firmom,...

więcej »

Proponowana metodyka rozdziału uprawnień

Szanowni Państwo W związku z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 26 marca 2007 r. dotyczącej krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, zgłoszonego przez Polskę zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady na lata 2008-2012 (KPRU 2) i co za tym idzie koniecznością rozdzielenia liczby uprawnień do emisji...

więcej »

Informacje dotyczące zmiany rozporządzenia w sprawie instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 45, poz. 295), Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji informuje, że od dnia 1 stycznia 2007 r. obowiązują dla...

więcej »

Decyzja KE w sprawie polskiego KPRU 2

Decyzja KE w sprawie polskiego KPRU 2  -  tekst źródłowy. Szanowni Państwo,Poniżej zamieszczamy link do strony, na której zamieszczona jest decyzja Komisji Europejskiej w sprawie polskiego KPRU 2. http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/nap2006/pl_decision_pl.pdf   /wersja polska/http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/nap2006/pl_decision_en.pdf  ...

więcej »

KASHUE przyjmuje zweryfikowane raporty również w sobotę 31 marca.

Szanowni Państwo,Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji przypomina, że „Roczny raport zweryfikowany przez podmioty, o których mowa w art.42, prowadzący instalację przedkłada organowi właściwemu do wydania zezwolenia oraz Krajowemu Administratorowi , w terminie do dnia 31 marca każdego roku” (Dz.U.2004 nr 281 poz.2784 roz. 7,...

więcej »

Umarzanie uprawnień za rok 2006

13-03-2007 Uprzejmie zawiadamiamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr WE/2216/2004, operację „umorzenia” odpowiedniej liczby uprawnień na podstawie zweryfikowanego raportu za rok 2006 dokonują przedstawiciele instalacji przeprowadzając odpowiednią operację w Krajowym Rejestrze Uprawnień. Przypominamy, że operację „umorzenia” należy...

więcej »