Jesteś tutaj:

Aktualności

Drukuj

Przypomnienie o terminie przysłania zweryfikowanych raportów rocznych emisji CO2 za 2008 r.

Szanowni Państwo, Przypominamy, że zostało 12 dni roboczych do dnia 31 marca, tj. końcowego terminu przedstawienia Krajowemu Administratorowi  Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji zweryfikowanego raportu rocznego emisji CO2 za 2008 rok z  instalacji objętych Wspólnotowym Systemem Handlu Uprawnieniami do Emisji (art. 45 ustawy z dnia 22 grudnia...

więcej »

Przerwa techniczna w funkcjonowaniu rejestru

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 06.02.2009 r. w godzinach 13:00 - 18:00 prowadzone będą planowane prace serwisowe, w związku z czym nastąpi przerwa w funkcjonowaniu Krajowego Rejestru Uprawnień. Za niedogodności wynikłe z tego tytułu serdecznie Państwa przepraszamy.W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt telefoniczny – 022 833 24 84.

więcej »

Informacja w sprawie stosowania współczynników utleniania w określaniu emisji CO2

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej 2007/589/WE  z dnia 18 lipca 2007 r. ustanawiającą wytyczne dotyczące monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. U. L229 z 31.08.2007 str.1) wskaźniki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 września...

więcej »

Tabele dotyczące planu monitorowania oraz rocznego raportu emisji CO2

Tabele dotyczące planu monitorowania oraz rocznego raportu emisji CO2. w wersji .doc (Word). W związku z licznymi prośbami Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji zamieszcza na stronie internetowej KASHUE tabelę układu planu monitorowania oraz tabele dotyczące rocznego raportu emisji CO2, w wersji .doc (Word).

więcej »

Rozporządzenie w sprawie przyjęcia KPRU na lata 2008-2012 opublikowane w Dzienniku Ustaw

Krajowy Administrator Sytemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) informuje, iż w dniu 14.11.2008 r.  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.07.2008 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 we wspólnotowym systemie handlu uprawnianiem do emisji zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw...

więcej »

Opłata za przyznane uprawnienia w okresie rozliczeniowym 2008-2012

W związku z zapisami Ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów Dz.U. nr 202, poz. 1248 z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu...

więcej »

Zmiana formatu wniosków zgłaszanych do Krajowego Rejestru Uprawnień

Informujemy, że z dniem 20.10.2008r. ulega zmianie format wniosków o otwarcie rachunków i aktualizację danych w Krajowym Rejestrze Uprawnień.  Dotychczas używane formularze wniosków tracą ważność z dniem 31.10.2008r. i po upływie tego terminu nie będą przyjmowane i uwzględniane przez Krajowego Administratora. Nowe formularze dostępne są pod adresem: http://formularze.kashue.pl...

więcej »

Informacja na temat rozporządzenia w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji

Krajowy Administrator uprzejmie informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska znajduje się tekst, podpisanego przez Ministra Środowiska w dniu 12 września 2008 r., rozporządzenia w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji. Przedmiotowe rozporządzenie zostało...

więcej »

Połączenie z Międzynarodowym Dziennikiem Transakcji (ITL)

W związku z planowanym połączeniem rejestrów państw członkowskich oraz Niezależnego Wspólnotowego Dziennika Transakcji (CITL) z Międzynarodowym Dziennikiem Transakcji (ITL) Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji informuje, że od godziny 17:00 dnia 3 października 2008 r. do godziny 8:00 w dniu 20 października 2008 r. zostanie...

więcej »

Informacje na temat wartości opałowych gazów

Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji uprzejmie informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska (www.mos.gov.pl/she/informacje_stanowiska_interpretacje/index.shtml) został opublikowany  dokument uzupełniający do opracowania: Wartości opałowe (WO) i Wskaźniki emisji (WE) CO2 w 2005 r. do raportowania w ramach Wspólnotowego...

więcej »