Jesteś tutaj:

Aktualności

Drukuj

Rozporządzenie w sprawie przyjęcia KPRU na lata 2008-2012

Krajowy Administrator Sytemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) informuje, iż w dniu 01.07.2008 r.  Rada Ministrów zatwierdziła projekt rozporządzenie w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 we wspólnotowym systemie handlu uprawnianiem do emisji rozdzielający limity poziomu emisji dwutlenku...

więcej »

Usunięcie uprawnień z okresu 2005 – 2007

Zgodnie z artykułem 60 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2216 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów stosownie do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L386 s.1-77) zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) NR 916/2007...

więcej »

30.04.2008 – Ostateczny termin wykonania operacji umorzenia uprawnień w Krajowym Rejestrze.

Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji przypomina, że  zgodnie z art.12 ust. 3 Dyrektywy 2003/87/WE w dniu 30 kwietnia 2008 r. mija ostateczny termin rozliczenia instalacji z emisji w okresie 2005 – 2007. Operację umorzenia uprawnień powinien wykonać prowadzący instalację zgodnie z art. 52 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2216/2004...

więcej »

Ostateczny termin nadsyłania zweryfikowanych raportów rocznych emisji CO2 za 2007 rok.

Szanowni Państwo,             Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji przypomina, że zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. 2004 nr 281 poz. 2784), każdy prowadzący instalację przedkłada Krajowemu Administratorowi, zweryfikowany...

więcej »

Komunikat ws. raportowania emisji CO2 za rok 2007.

W związku z licznymi pytaniami Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji prosi, aby w tabeli nr 5 rocznego raportu emisji CO2  za rok 2007, dotyczącej zestawienia wielkości emisji CO2  na podstawie systemu opłat za korzystanie ze środowiska,  zamieścić dane dotyczące roku 2006 oraz 2007. Zgodnie z pkt.1 ppkt 9 załącznika nr 12...

więcej »

Ruszyła nowa podstrona KASHUE dotycząca Mechanizmów Elastycznych –„JI/CDM”

Z przyjemnością pragniemy przedstawić Państwu nowy dział na stronie KASHUE dotyczący Mechanizmów Elastycznych, tj. Mechanizm Wspólnych Wdrożeń (JI – Joint Implementation) i Mechanizm Czystego Rozwoju (CDM – Clean Development Mechanizm). Mechanizmy te zostały wprowadzone Protokołem z Kioto i ich celem jest obniżenie emisji gazów cieplarnianych. Stanowią...

więcej »

Wyjaśnienia dotyczące zakresu mocy i definicji źródła spalania oraz dokładności podawania danych

Przedmiotowe raportowanie zgodnie z podstawą prawną (zakres definicji źródła), którą podano pod tabelami, czyli Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12.2005r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U z 2005, nr 260, poz. 2181) dotyczy : 1. Istniejących źródeł, czyli kotłów o mocach ≥ 50 MWt,2. Nowych źródeł, jako łączna moc we wspólnym...

więcej »

KOMUNIKAT NR 11/12.12.07 ws. raportowania za 2004, 2005, 2006

W związku z pracami sprawozdawczymi dotyczącymi realizacji wymagań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/80/WE z dnia 23 października 2001r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych źródeł spalania, wymagane jest przekazanie Komisji Europejskiej raportu z inwentaryzacji emisji za lata 2004, 2005, 2006...

więcej »

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych i osób zajmujących się naukowo handlem emisjami i polityką klimatyczną.

Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji  informuje, że w dniu 26 listopada 2007 roku (poniedziałek) odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone  przyszłym działaniom w zakresie  systemu handlu uprawnieniami do emisji  (EU ETS). Spotkanie skierowane jest do organizacji pozarządowych i osób zajmujących się naukowo handlem emisjami...

więcej »

Krajowy Administrator z sukcesem zakończył testy funkcjonalne połączenia KRU z międzynarodowym dziennikiem transakcji.

Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji informuje, że z sukcesem zakończyliśmy testy funkcjonalne połączenia KRU z międzynarodowym dziennikiem transakcji zgodnie z załącznikiem H Standardu Wymiany Danych (dokumentem określającym zasady transmisji pomiędzy narodowymi rejestrami uprawnień a międzynarodowym dziennikiem transakcji). Oznacza...

więcej »