Jesteś tutaj:

LIFE VIIEW 2050

Drukuj

Nowa analiza CAKE/KOBiZE/IOŚ-PIB dotycząca rozszerzenia systemu EU ETS o nowe sektory i skutków dla Polski w kontekście osiągnięcia neutralności klimatycznej UE w 2050 r.

Mamy przyjemność zaprezentować analizę CAKE/KOBiZE pt. „VIIEW on EU ETS 2050: Nowe sektory w EU ETS w kontekście neutralności klimatycznej w UE w 2050 – Skutki dla Polski” wykonaną w ramach projektu LIFE VIIEW 2050. Publikacja dostępna jest w języku polskim. Zgodnie z propozycją i analizami Komisji Europejskiej, aby osiągnąć cel redukcji emisji o...

więcej »

Nowa analiza CAKE/KOBiZE/IOŚ-PIB dotycząca rozszerzenia systemu EU ETS o nowe sektory

Mamy przyjemność zaprezentować najnowszą analizę CAKE/KOBiZE pt. „VIIEW on EU ETS 2050: Changing the scope of the EU ETS” wykonaną w ramach projektu LIFE VIIEW 2050. Publikacja dostępna jest w języku angielskim. W analizie przedstawiono możliwości dojścia do neutralności klimatycznej zgodnie z celami określonymi w Europejskim Zielonym Ładzie. Analiza...

więcej »

Podpisanie umowy o dofinansowanie w formie dotacji

W dniu 4 marca 2021 r. w Warszawie pomiędzy Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podpisana umowa o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu priorytetowego współfinansowanie programu LIFE pn. „Ocena długoterminowego...

więcej »

Ankieta na temat działań w ramach projektu LIFE VIIEW 2050

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w krótkiej ankiecie, która przyczyni się do możliwie najtrafniejszego dostosowania działań IOŚ-PIB/KOBiZE/CAKE do Państwa oczekiwań w ramach nowego projektu LIFE VIIEW 2050 - Ocena długoterminowego wpływu europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) na zeroemisyjną gospodarkę do 2050r.Ankieta...

więcej »

LIFE VIIEW 2050

W dniu 20 listopada Komisja Europejska poinformowała o uzyskaniu przez IOŚ-PIB kolejnego grantu w ramach programu LIFE. Projekt LIFE VIIEW 2050 został pozytywnie oceniony w naborze LIFE 2019 Komisji Europejskiej. Znaczenie, jakość i wyjątkowość projektu LIFE VIIEW 2050 została uznana także przez szereg osób i instytucji zaangażowanych w politykę energetyczno-klimatyczną,...

więcej »

Opis projektu

Głównym celem Projektu jest ocena funkcjonowania EU ETS, jego wpływu i interakcji z innymi instrumentami polityki UE, innymi międzynarodowymi systemami handlu oraz jego ewentualnego dalszego rozwoju z myślą o neutralnej klimatycznie gospodarce UE do 2050 r. Równoległym celem jest wspieranie i promowanie funkcjonowania EU ETS oraz innych polityk wpływających...

więcej »

Rezultaty projektu

Pozyskiwanie i przetwarzanie danych statystycznych oraz identyfikacja potencjalnych instrumentów polityki (wpływających na funkcjonowanie EU ETS) niezbędnych do wykonania analiz modelowych - na podstawie literatury i konsultacji z właściwymi ekspertami. Niezbędne do opracowania analiz w ramach trzech pakietów roboczych rozbudowanie modeli sektorowych...

więcej »

Cele projektu

Cele cząstkowe obejmują: Opracowanie i upowszechnienie wysokiej jakości informacji i danych w zakresie trzech wyżej wymienionych pakietów roboczych, w tym zastosowanie zaawansowanego modelowania (CGE, modele energetyczne i transportowe) w oparciu o wiedzę i doświadczenie zespołu ekspertów Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) oraz wykorzystanie...

więcej »

Kontakt

Koordynator projektu: Robert Jeszke, Kierownik Zespołu Strategii Analiz i Aukcji, KOBIZE. robert.jeszke@kobize.pl tel. +48 22 569 6570   Projekt pn. „Ocena długoterminowego wpływu europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) na zeroemisyjną gospodarkę do 2050 r. LIFE VIIEW 2050 (LIFE 19GIC PL/001205)” jest dofinansowany z środków...

więcej »

W dniu 20 listopada Komisja Europejska poinformowała o uzyskaniu przez IOŚ-PIB kolejnego grantu w ramach programu LIFE

W dniu 20 listopada Komisja Europejska poinformowała o uzyskaniu przez IOŚ-PIB kolejnego grantu w ramach programu LIFE. Projekt LIFE VIIEW 2050 został pozytywnie oceniony w naborze LIFE 2019 Komisji Europejskiej. Znaczenie, jakość i wyjątkowość projektu LIFE VIIEW 2050 została uznana także przez szereg osób i instytucji zaangażowanych w politykę energetyczno-klimatyczną,...

więcej »