Jesteś tutaj:

LIFE VIIEW 2050

Drukuj

LIFE VIIEW 2050

W dniu 20 listopada Komisja Europejska poinformowała o uzyskaniu przez IOŚ-PIB kolejnego grantu w ramach programu LIFE. Projekt LIFE VIIEW 2050 został pozytywnie oceniony w naborze LIFE 2019 Komisji Europejskiej. Znaczenie, jakość i wyjątkowość projektu LIFE VIIEW 2050 została uznana także przez szereg osób i instytucji zaangażowanych w politykę energetyczno-klimatyczną,...

więcej »

Opis projektu

Głównym celem Projektu jest ocena funkcjonowania EU ETS, jego wpływu i interakcji z innymi instrumentami polityki UE, innymi międzynarodowymi systemami handlu oraz jego ewentualnego dalszego rozwoju z myślą o neutralnej klimatycznie gospodarce UE do 2050 r. Równoległym celem jest wspieranie i promowanie funkcjonowania EU ETS oraz innych polityk wpływających...

więcej »

Kontakt

Koordynator projektu: Robert Jeszke, Kierownik Zespołu Strategii Analiz i Aukcji, KOBIZE. robert.jeszke@kobize.pl tel. +48 22 569 6570    Projekt pn. „Ocena długoterminowego wpływu europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji (UE ETS) na dojście do neutralnej klimatycznie gospodarki do 2050 r. (LIFE VIIEW 2050)” jest dofinansowany z środków...

więcej »

Rezultaty projektu

Pozyskiwanie i przetwarzanie danych statystycznych oraz identyfikacja potencjalnych instrumentów polityki (wpływających na funkcjonowanie EU ETS) niezbędnych do wykonania analiz modelowych - na podstawie literatury i konsultacji z właściwymi ekspertami. Niezbędne do opracowania analiz w ramach trzech pakietów roboczych rozbudowanie modeli sektorowych...

więcej »

Cele projektu

Cele cząstkowe obejmują: Opracowanie i upowszechnienie wysokiej jakości informacji i danych w zakresie trzech wyżej wymienionych pakietów roboczych, w tym zastosowanie zaawansowanego modelowania (CGE, modele energetyczne i transportowe) w oparciu o wiedzę i doświadczenie zespołu ekspertów Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) oraz wykorzystanie...

więcej »

W dniu 20 listopada Komisja Europejska poinformowała o uzyskaniu przez IOŚ-PIB kolejnego grantu w ramach programu LIFE

W dniu 20 listopada Komisja Europejska poinformowała o uzyskaniu przez IOŚ-PIB kolejnego grantu w ramach programu LIFE. Projekt LIFE VIIEW 2050 został pozytywnie oceniony w naborze LIFE 2019 Komisji Europejskiej. Znaczenie, jakość i wyjątkowość projektu LIFE VIIEW 2050 została uznana także przez szereg osób i instytucji zaangażowanych w politykę energetyczno-klimatyczną,...

więcej »