Jesteś tutaj:

Nowa analiza CAKE/KOBiZE/IOŚ-PIB dotycząca rozszerzenia systemu EU ETS o nowe sektory i skutków dla Polski w kontekście osiągnięcia neutralności klimatycznej UE w 2050 r.

Drukuj

Mamy przyjemność zaprezentować analizę CAKE/KOBiZE pt. „VIIEW on EU ETS 2050: Nowe sektory w EU ETS w kontekście neutralności klimatycznej w UE w 2050 – Skutki dla Polski” wykonaną w ramach projektu LIFE VIIEW 2050. Publikacja dostępna jest w języku polskim.

Publikacja do pobrania

Zgodnie z propozycją i analizami Komisji Europejskiej, aby osiągnąć cel redukcji emisji o co najmniej 55% do 2030 r. (w porównaniu do 1990 r.), wszystkie sektory gospodarki muszą podjąć wyzwanie i poprzez odpowiednie polityki aktywnie włączyć się w jego realizację.

Decyzje co do kształtu polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 r. właśnie zapadają – ustalono cel redukcji emisji, wypracowywane są cele dotyczące efektywności energetycznej i udziału OZE – a za moment będą nas czekały intensywne negocjacje w zakresie konkretnych celów redukcji emisji na 2040 r. Będzie to, co do zasady, bardziej lub mniej stroma ścieżka dojścia do net-zero w 2050 r. W perspektywie lat 2040-2050 stajemy przed kolejnym wyzwaniem i znalezieniem optymalnych rozwiązań nie tylko dla dużych emitentów objętych dotychczas systemem EU ETS, ale dla pozostałych sektorów.

Jednym z najważniejszych celów analizy jest pokazanie potencjalnych skutków wdrożenia konkretnych rozwiązań dotyczących rozszerzania systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) dla gospodarki polskiej.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU