Jesteś tutaj:

W dniu 20 listopada Komisja Europejska poinformowała o uzyskaniu przez IOŚ-PIB kolejnego grantu w ramach programu LIFE

Drukuj

W dniu 20 listopada Komisja Europejska poinformowała o uzyskaniu przez IOŚ-PIB kolejnego grantu w ramach programu LIFE. Projekt LIFE VIIEW 2050 został pozytywnie oceniony w naborze LIFE 2019 Komisji Europejskiej. Znaczenie, jakość i wyjątkowość projektu LIFE VIIEW 2050 została uznana także przez szereg osób i instytucji zaangażowanych w politykę energetyczno-klimatyczną, co znalazło odzwierciedlenie w wielu listach poparcia dla tego przedsięwzięcia otrzymanych m.in. od ministrów Rządu RP, międzynarodowych organizacji oraz instytucji naukowych.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU