Jesteś tutaj:

Podpisanie umowy o dofinansowanie w formie dotacji

Drukuj

W dniu 4 marca 2021 r. w Warszawie pomiędzy Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podpisana umowa o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu priorytetowego współfinansowanie programu LIFE pn. „Ocena długoterminowego wpływu europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) na zeroemisyjną gospodarkę do 2050 r.(LIFE VIIEW 2050).

W dniu 26 listopada 2020 r. pomiędzy Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym, a Komisją Europejską podpisana została umowa Grant Agreement LIFE19 GIC/PL/001205 – LIFE VIIEW 2050 w ramach programu LIFE na realizację projektu LIFE VIIEW 2050 - „The impact assessment of the EU Emission Trading System with the long-term vision for a climate neutral economy by 2050” (LIFE 19GIC PL/001205).

Projekt LIFE VIIEW 2050 został pozytywnie oceniony w naborze LIFE2019 Komisji Europejskiej. Znaczenie, jakość i wyjątkowość projektu LIFE VIIEW 2050 została uznana także przez szereg osób i instytucji zaangażowanych w politykę energetyczno-klimatyczną, co znalazło odzwierciedlenie w wielu listach poparcia dla tego przedsięwzięcia otrzymanych m.in. od ministrów Rządu RP, międzynarodowych organizacji oraz instytucji naukowych.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU