Jesteś tutaj:

Aktualności 2019

Drukuj

Aukcje polskich uprawnień lotniczych (EUAA)

W dniu 22 maja 2019 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła jedyną w 2019 r. aukcję uprawnień lotniczych (EUAA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 112 500 uprawnień EUAA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia lotnicze, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 512 500. Popyt na uprawnienia EUAA był ponad...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 22 maja 2019 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2019 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 4 428 500 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 9 305 500 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był ponad...

więcej »

Bilans mierzalnego ciepła netto - przydział bezpłatnych uprawnień do emisji na okres 2021-2025

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi bilansu mierzalnego ciepła netto na potrzeby sporządzenia wniosku o przydział bezpłatnych uprawnień do emisji na lata 2021-2025, poniżej przekazujemy prezentację na ten temat oraz formularz raportu o danych podstawowych dotyczący ciepłowni, w którym wprowadzono przykładowe dane dotyczące bilansu mierzalnego...

więcej »

Raport z rynku CO2 – kwiecień 2019

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – kwiecień 2019”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER w kwietniu oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego...

więcej »

Wielkość emisji w 2018 roku w EU ETS

W związku z zakończeniem okresu przekazywania zweryfikowanych raportów rocznych na temat wielkości emisji CO2 za 2018 rok z instalacji i od operatorów statków powietrznych uczestniczących w systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) Krajowy ośrodek przedstawia krótkie, tabelaryczne, podsumowanie wielkości emisji CO2 w 2018 roku w podziale na poszczególne...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 8 maja 2019 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2019 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 4 428 500 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 9 347 000 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był ponad...

więcej »

Doprecyzowanie kwestii dotyczących zakresu podmiotowego wyłączeń spod przepisów Dyrektywy MIFID II

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi zakresu podmiotowego wyłączeń spod przepisów Dyrektywy MIFID II, Krajowy ośrodek pragnie przedstawić następujące wyjaśnienia i doprecyzowania, kierując się swoją najlepszą wiedzą. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych...

więcej »

Narzędzie dotyczące kogeneracji - przydział bezpłatnych uprawnień do emisji na okres 2021-2025 - aktualziacja

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi sposobu stosowania narzędzia dotyczącego kogeneracji potrzeby sporządzenia wniosku o przydział bezpłatnych uprawnień do emisji na lata 2021-2025 poniżej przekazujemy stosowne informacje.  Narzędzie dotyczące kogeneracji w rozporządzeniu FAR Zgodnie z sekcją 8 Załącznika VII rozporządzenia FAR - ZASADY PRZYPISYWANIA...

więcej »

Przydział uprawnień do emisji w 2019 r. w związku z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w Krajowym Planie Inwestycyjnym

  W dniu 24-25.04.2019 r. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 16.04.2019 r. Wykaz instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji do wydania w 2019 roku wydał uprawnienia...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 24 kwietnia 2019 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2019 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA).  Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 4 428 500 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 6 547 000 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był...

więcej »