Jesteś tutaj:

Publikacja zaktualizowanego kalendarza aukcji uprawnień EUA na 2019 r. oraz nowego kalendarza aukcji na 2020 r.

Drukuj

Zaktualizowany kalendarz aukcji uprawnień EUA na 2019 r.

W dniu 11 lipca 2019 r., w komunikacie giełda EEX opublikowała zaktualizowany kalendarz aukcji uprawnień EUA na 2019 r. oraz nowy kalendarz aukcji na 2020 r.

Zgodnie z zaktualizowanym kalendarzem aukcji na 2019 r. Polska sprzeda w 2019 r. w sumie 103,861 mln uprawnień EUA. Aktualizacja uwzględnia korektę z tytułu działania rezerwy MSR w okresie od września do grudnia 2019 r., czego dokonano na podstawie informacji o liczbie uprawnień w obiegu z dnia 15 maja 2019 r. (oznacza to, że działanie rezerwy MSR zostało uwzględnione w całym 2019 r.) Należy przypomnieć, że wolumen uprawnień dla Polski zawiera również pulę 55,8 mln uprawnień EUA z tytułu bezpłatnego przydziału uprawnień w ramach art. 10c dyrektywy EU ETS, które nie zostały przydzielone w obecnym okresie rozliczeniowym EU ETS.

Tabela. Szczegółowy zaktualizowany harmonogram aukcji polskich uprawnień EUA i EUAA na 2019 r.

AukcjeData wg kalendarza EEX
na 2019 r.
Wolumen uprawnień EUA/EUAA 
przeznaczony na pojedynczą aukcję
Godzina
PL EUA  16 i 30 stycznia 4 428 500       9:00-11:00
      (środa)           
13 i 27 lutego
13 i 27 marca
10 i 24 kwietnia
8 i 22 maja
5 i 19 czerwca
3, 17 i 31 lipca
14 i 28 sierpnia 2 214 500
11 i 25 września 4 714 500   
9 i 23 października
6 i 20 listopada
4 grudnia  4 717 500
PL EUAA 22 maja 112 500 

 13:00-15:00
(środa)

Kalendarz aukcji uprawnień EUA na 2020 r.

Przedmiotem sprzedaży w 2020 r. ma być w sumie 141,067 mln polskich uprawnień EUA, z zastrzeżeniem jednak, że wolumen dla uprawnień EUA w okresie od września do grudnia 2020 r. zostanie obniżony o wolumen, który zasili rezerwę MSR na postawie decyzji 2015/1814, po opublikowaniu przez Komisję Europejską w dniu 15 maja 2020 r. danych o liczbie uprawnień w obiegu (analogicznie jak dla kalendarza na 2019 r.). Należy zauważyć, że opublikowany przez EEX wolumen uprawnień dla Polski na 2020 r.

zawiera również pulę 49,52 mln uprawnień EUA z tytułu bezpłatnego przydziału uprawnień w ramach art. 10c dyrektywy EU ETS, które nie zostały przydzielone w obecnym okresie rozliczeniowym EU ETS.

Tabela. Szczegółowy harmonogram aukcji polskich uprawnień EUA na 2020 r.

AukcjeData wg kalendarza EEX na 2020 r.Wolumen uprawnień EUA
na pojedynczą aukcję
Godzina
PL EUA


15 i 29 stycznia 5 332 000

9:00-11:00

 (środa)


12 i 26 lutego
11 i 25 marca
8 i 22 kwietnia
6 i 20 maja
3 i 17 czerwca
1, 15 i 29 lipca
12 i 26 sierpnia 2 667 000
9 i 23 września 7 964 500*
7 i 21 października
4 i 18 listopada
2 grudnia 7 966 500*

 

Aukcje polskich uprawnień EUA będą przeprowadzane od 15 stycznia do 2 grudnia 2020 r., co 2 tygodnie w środy od 9:00 do 11:00 (w sumie zostały zaplanowane 24 aukcje). W czasie od stycznia do lipca na każdej polskiej aukcji oferowanych będzie po 5,332 mln uprawnień EUA, w sierpniu po 2,667 mln, natomiast od września do końca listopada 7,964 mln uprawnień, a w grudniu 7,966 mln EUA (wolumen od sierpnia do grudnia 2020 r. zostanie jeszcze obniżony o wolumen, który zasili rezerwę MSR).

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU