Jesteś tutaj:

Aktualności 2019

Drukuj

Publikacja zaktualizowanego kalendarza aukcji uprawnień EUA na 2019 r. oraz nowego kalendarza aukcji na 2020 r.

Zaktualizowany kalendarz aukcji uprawnień EUA na 2019 r. W dniu 11 lipca 2019 r., w komunikacie giełda EEX opublikowała zaktualizowany kalendarz aukcji uprawnień EUA na 2019 r. oraz nowy kalendarz aukcji na 2020 r. Zgodnie z zaktualizowanym kalendarzem aukcji na 2019 r. Polska sprzeda w 2019 r. w sumie 103,861 mln uprawnień EUA. Aktualizacja uwzględnia...

więcej »

Ryzyko ucieczki emisji w kontekście zwiększenia celu redukcji emisji gazów cieplarnianych UE

Na stronie climatecake.pl została opublikowana pierwsza analiza, przygotowana w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL realizowanego w siedzibie KOBiZE (IOŚ-PIB), przy zastosowaniu modelu d-PLACE pt.: „Ryzyko ucieczki emisji w kontekście zwiększenia celu redukcji emisji gazów cieplarnianych UE”. Publikacja składa się z dwóch dokumentów – pełnej analizy...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 3 lipca 2019 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2019 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 4 428 500 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 7 821 500 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był prawie...

więcej »

Planowane prace techniczne

W związku z przeprowadzanymi pracami technicznymi w dniu 28.06.2019 od godz. 13 u niektórych użytkowników może nastąpić przerwa w dostępie do systemu Krajowej bazy. Przerwa ta w większości przypadków nie powinna trwać dłużej niż kilka godzin. Jednakże ze względu na specyfikę przeprowadzanych prac zakłada się, że dla niektórych użytkowników może trwać...

więcej »

Publikacja nowego formularza planu monitorowania wielkości emisji rocznych z operacji lotniczych w ramach systemu EU ETS oraz mechanizmu CORSIA

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarzadzania Emisjami informuje, że na stronie www.kobize.pl w zakładce Materiały do pobrania w kategorii: Monitorowanie, raportowanie i weryfikacja emisji udostępniony został formularz planu monitorowania wielkości emisji pochodzących z operacji lotniczych objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) oraz...

więcej »

Informacje na temat planów metodyki monitorowania w zakresie udoskonaleń

W związku z licznymi pytaniami, informujemy, że nie ma wymogu składania raportów w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania w odniesieniu do planu metodyki monitorowania, obejmującego monitorowanie poziomów działalności, przepływów energii i emisji na poziomie podinstalacji, służącego jako podstawa do sporządzania raportów dotyczących danych podstawowych...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 19 czerwca 2019 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2019 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 4 428 500 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 7 328 000 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był ponad...

więcej »

Raport z rynku CO2 – maj 2019

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – maj 2019”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER w maju oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego i wtórnego...

więcej »

Informacja o zamieszczeniu poradnika dla organów ochrony środowiska na stronie Rejestru średnich źródeł spalania paliw.

Uprzejmie informujemy o zamieszczeniu na stronie Rejestru średnich źródeł spalania paliw przygotowanego przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami poradnika dla organów ochrony środowiska, opracowanego w uzgodnieniu z Departamentem Ochrony Powietrza i Klimatu Ministerstwa Środowiska, w którym są zawarte wyjaśnienia w zakresie przepisów...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 5 czerwca 2019 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2019 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 4 428 500 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 7 045 000 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był ponad...

więcej »