Jesteś tutaj:

Wielkość emisji w 2018 roku w EU ETS

Drukuj

W związku z zakończeniem okresu przekazywania zweryfikowanych raportów rocznych na temat wielkości emisji CO2 za 2018 rok z instalacji i od operatorów statków powietrznych uczestniczących w systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) Krajowy ośrodek przedstawia krótkie, tabelaryczne, podsumowanie wielkości emisji CO2 w 2018 roku w podziale na poszczególne branże. W celu porównania przedstawiono również dane o wielkości emisji CO2 w 2017 roku. Sumaryczna wielkość emisji CO2 objętej EU ETS w 2018 roku wyniosła 201 115 664 Mg CO2 i w porównaniu do emisji w 2017 roku zmniejszyła się o 1,0 %. Największe zmniejszenie emisji odnotowano w przemyśle papierniczym (analogicznie, jak w roku poprzednim) oraz w przemyśle drewnopochodnym. Największy wzrost emisji miał miejsce u operatorów statków powietrznych, w przemyśle rafineryjnym oraz w przemyśle cementowym.

Tabela ─ Wielkość emisji CO2 w latach 2017 - 2018 objętej EU ETS.

Branża

Emisja CO2 [Mg]

2017

2018

Elektrownie zawodowe

111 896 033

109 399 110

Elektrociepłownie zawodowe

23 700 907

23 517 067

Ciepłownie zawodowe

7 042 429

6 757 454

Elektrociepłownie przemysłowe

6 693 513

6 581 511

Hutnictwo żelaza i stali

9 133 247

8 632 931

Hutnictwo metali nieżelaznych

1 831 031

1 835 956

Przemysł cementowy

10 269 800

11 323 926

Przemysł cukrowniczy

1 230 598

1 211 426

Przemysł chemiczny

10 281 867

9 918 001

Przemysł drewnopochodny

391 839

353 721

Przemysł koksowniczy

2 241 453

2 240 564

Przemysł mineralny

32 655

35 691

Przemysł pozostały

2 406 524

2 418 940

Przemysł rafineryjny

8 702 701

9 765 797

Przemysł szklarski

1 950 267

1 800 695

Przemysł wapienniczy

1 800 631

1 790 880

Przemysł ceramiczny

1 055 328

1 088 403

Przemysł papierniczy

1 505 873

1 301 057

Suma

202 166 696

199 973 130

Operatorzy statków powietrznych

943 715

1 142 534

Suma (z lotnictwem)

203 110 411

201 115 664

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU