Jesteś tutaj:

2011

Drukuj

Nowe opracowanie KASHUE-KOBiZE pt.: „Analiza wpływu ograniczenia wykorzystania jednostek CER/ERU z projektów redukujących gazy przemysłowe na rynek węglowy i cenę uprawnień do emisji"

Zarówno w obecnym okresie 2008-2012, jak i przyszłym – w latach 2013-2020, instalacje objęte systemem EU ETS mogą do pewnego poziomu rozliczać własną emisję jednostkami CER/ERU. Również, same państwa członkowskie mogą stosować tego typu jednostki do zbilansowania swoich celów redukcyjnych w ramach protokołu z Kioto, a od 2013 r. do pokrycia emisji w...

więcej »

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

W dniu 4 stycznia 2011 r. w Dzienniku Ustaw Nr 3, pozycja 4 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.  W związku z powyższym, zgodnie z wcześniejszą informacją, w dniu 12 stycznia...

więcej »

Termin nadsyłania zweryfikowanych raportów rocznych emisji CO2

Szanowni Państwo,           Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji przypomina, że zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. 2004 nr 281 poz. 2784), każdy prowadzący instalację objętą systemem handlu uprawnieniami do emisji przedkłada...

więcej »