Jesteś tutaj:

Nowe opracowanie KASHUE-KOBiZE pt.: „Analiza wpływu ograniczenia wykorzystania jednostek CER/ERU z projektów redukujących gazy przemysłowe na rynek węglowy i cenę uprawnień do emisji"

Drukuj

NULL

Zarówno w obecnym okresie 2008-2012, jak i przyszłym – w latach 2013-2020, instalacje objęte systemem EU ETS mogą do pewnego poziomu rozliczać własną emisję jednostkami CER/ERU. Również, same państwa członkowskie mogą stosować tego typu jednostki do zbilansowania swoich celów redukcyjnych w ramach protokołu z Kioto, a od 2013 r. do pokrycia emisji w obszarze non-ETS. Przyjęty w 2009 r. tzw. pakiet energetyczno-klimatyczny zawiera szczegółowe przepisy dotyczące takiego wykorzystania, wprowadzając zarówno wymagania ilościowe, jak i jakościowe odnośnie jednostek CER/ERU. W ostatnim czasie Komisja Europejska zapowiedziała chęć wprowadzenia dodatkowych ograniczeń jakościowych dotyczących wykorzystania w systemie EU ETS jednostek CER/ERU pochodzących z projektów redukujących emisje tzw. gazów przemysłowych, tj. fluoroform (HFC-23), czy podtlenek azotu (N2O).

Celem niniejszego opracowania jest pokazanie głównych uwarunkowań dotyczących dodatkowego ograniczenia wykorzystania na terenie UE mechanizmów offsetowych jakimi są  jednostki CER/ERU, próba analizy wpływu takiego ograniczenia na sytuację w EU ETS i non-ETS. W opracowaniu dokonano próby oszacowania wystąpienia potencjalnych niedoborów lub nadpodaży jednostek CER/ERU w okresie 2008-2020, po uwzględnieniu zmian na skutek wprowadzenia ograniczeń w wykorzystaniu jednostek CER/ERU pochodzących z  projektów redukujących gazy przemysłowe takie jak: HFC-23, N2O oraz ich wpływ na ceny uprawnień do emisji CO2 (EUA).

Należy zaznaczyć, że niniejszy materiał powstał w okresie poprzedzającym przedstawienie na stronach internetowych Komisji Europejskiej w dniu 25 listopada 2010 r. projektu rozporządzenia w sprawie ograniczeń w zakresie wykorzystania międzynarodowych jednostek z projektów związanych z gazami przemysłowymi, wraz z towarzyszącą mu Oceną skutków regulacji (Impact Assessment - IA).

Niniejszy dokument pt.: „Analiza wpływu ograniczenia wykorzystania jednostek CER/ERU z projektów redukujących gazy przemysłowe na rynek węglowy i cenę uprawnień do emisji" znajduje się w dziale Opracowania i Analizy.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU