Jesteś tutaj:

2011

Drukuj

Krajowy Ośrodek Bilansowani i Zarządzania Emisjami przypomina o konieczności otwierania rachunków w Krajowym Rejestrze Uprawnień dla nowych instalacji, które uzyskały zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przypomina o wymogu otwierania rachunków w Krajowym Rejestrze Uprawnień dla instalacji, które jeszcze nie dopełniły tego obowiązku, a które uzyskały zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych. Zgodnie z art. 15 pkt 1  Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2216/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie standaryzowanego...

więcej »

Zmiana zakresu podmiotów upoważnionych do weryfikacji rocznych raportów

Szanowni Państwo! Informujemy, że  wraz  z  wejściem w życie z dniem 21 czerwca 2011 roku,  ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695) zmienia się zakres podmiotów upoważnionych do weryfikacji rocznych raportów. Zgodnie z art. 3 pkt 7 ww. ustawy wojewódzkie inspektoraty...

więcej »

Przydział nieodpłatnych uprawnień do emisji dla operatorów statków powietrznych

W dniu 21 czerwca 2011r. weszła w życie ustawa dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695) włączająca do systemu handlu uprawnieniami do emisji operatorów statków powietrznych, którzy wykonują operacje lotnicze kończące się lub rozpoczynające na terytorium państwa członkowskiego Unii...

więcej »

Opublikowano nową ustawę o systemie handlu uprawnieniami do emisji

USTAWA O SYSTEMIE HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH przyjęta przez Parlament  28 kwietnia 2011 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 13 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 695). Ustawa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia tj. z dniem 21 czerwca br. Wprowadzenie nowych przepisów jest istotne dla nowych sektorów,...

więcej »

Informacje o funkcjonowaniu EU ETS po 2012

Zgodnie z zapisami zmienionej dyrektywy 2003/87/WE, Polska zobowiązana jest przygotować i przekazać Komisji Europejskiej tak zwane Krajowe Środki Wykonawcze. Dokument ten zawierać będzie między innymi listę instalacji, które będą uczestniczyć w systemie handlu uprawnieniami od 2013 r., a także wstępne wielkości przydziałów bezpłatnych uprawnień dla...

więcej »

Komunikat

Szanowni Państwo ! Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w dniu 1 kwietnia 2011 roku obchodzi “25-tą“ rocznicę utworzenia. W tym dniu działalność Instytutu i bieżące operacje, wymagające stałej obecności w pracy nie będą prowadzone. Licząc na zrozumienie, przepraszamy za ewntualne niedogodności.

więcej »

Przypomnienie o terminie przysłania zweryfikowanych raportów rocznych emisji CO2 za 2010 r.

Szanowni Państwo, Przypominamy, że zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. 2004 nr 281 poz. 2784), każdy prowadzący instalację objętą Wspólnotowym Systemem Handlu Uprawnieniami do Emisji do dnia 31 marca, przedstawia Krajowemu Administratorowi ...

więcej »

Komunikat

W dniu 7 marca 2011 r. przywrócona została możliwość wykonywania transakcji przekazu jednostek w Krajowym Rejestrze Uprawnień.Po przeanalizowaniu raportu zawierającego informacje dotyczące bezpieczeństwa Komisja Europejska potwierdziła, iż Krajowy Administrator stosuje odpowiednio wysokie standardy zabezpieczeń w zakresie prowadzenia Rejestru. Decyzja...

więcej »

Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji informuje, iż w polskim rejestrze nie stwierdzono żadnego przypadku kradzieży jednostek.

Po doniesieniach o próbach ataków na rejestry państw członkowskich w dniu wczorajszym  Polska zapobiegawczo zamknęła swój rejestr. Ponadto, Komisja Europejska postanowiła zablokować możliwość wykonywania transferów we wszystkich rejestrach wspólnotowych, wstępnie do 26 stycznia. Od dnia 19 stycznia 2011 roku, od godziny 19:00 CET, Komisja Europejska...

więcej »

Informacja o cofnięciu akredytacji weryfikatorowi raportów emisji CO2

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z dniem 07.12.2010 r. Polskie Centrum Akredytacji cofnęło na wniosek podmiotu akredytację o numerze PL-VG-0006 weryfikatorowi Germanischer Lloyd Industrial Services Polska Sp. z o.o. Powyższa akredytacja została wcześniej zawieszona przez Polskie Centrum Akredytacji, o czym KASHUE-KOBIZE poinformowało komunikatem...

więcej »