Jesteś tutaj:

Materiały do pobrania w kategorii: Przydziały uprawnień - instalacje

Print
+ Przydział bezpłatnych uprawnień 2026-2030

Formularze do wniosku o przydział bezpłatnych uprawnień 2026-2030:

Wzór raportu dotyczącego danych bazowych dla 2026-2030

Wzór planu metodyki monitorowania dla 2026-2030

Wzór sprawozdania z weryfikacji dla 2026-2030 (dostępny wkrótce)

Wzór planu neutralności klimatycznej

 

Dokumenty z wytycznymi (dostępne wkrótce)

 • Dokument nr. 1 – Ogólne wytyczne do metodyki przydziału uprawnień
 • Dokument nr. 2 – Wytyczne do metodyki określania bezpłatnych przydziałów uprawnień
 • Dokument nr. 3 – Wytyczne do zbierania danych
 • Dokument nr. 4 – Weryfikacja raportów dotyczących danych podstawowych w ramach FAR i walidacja planów metodyki monitorowania
 • Dokument nr. 5 – Wytyczne na temat monitorowania i sprawozdawczości w odniesieniu do zasad bezpłatnego przydziału uprawnień do emisji
 • Dokument nr. 6 – Przepływy ciepła między instalacjami
 • Dokument nr. 7 – Zmiany przydziału uprawnień
 • Dokument nr. 8 – Wytyczne dla gazów odpadowych i podinstalacji wytwarzających emisje procesowe
 • Dokument nr. 9 – Wytyczne sektorowe
 • Dokument nr. 10 – Wytyczne dotyczące przydziałów w przypadku połączeń i podziałów
 • Dokument nr. 11 – Wytyczne dotyczące planów neutralności klimatycznej jako warunku przydziału bezpłatnych uprawnień
 • Dokument nr. 12 – Wytyczne dotyczące warunkowości przydziału bezpłatnych uprawnień w zakresie wdrażania środków poprawy efektywności energetycznej

 

Inne dokumenty

Baza wiedzy Komisji Europejskiej:

https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets/free-allocation_en#documentation

+Przydział bezpłatnych uprawnień 2021-2025

Formularze do wniosku o przydział bezpłatnych uprawnień 2021-2025:

Wzór raportu dotyczącego danych bazowych dla 2021-2025

Wzór planu metodyki monitorowania dla 2021-2025

Wzór sprawozdania z weryfikacji dla 2021-2025

 

Dokumenty z wytycznymi

 

Inne dokumenty

Informacja o sposobie wypełniania raportu ALC w zakresie efektywności energetycznej

 

Lp. Nazwa kategorii
1 Korekty przydziałów
2 Ucieczka emisji
3 Derogacje
4 Wcześniejsze okresy
5 Przydziały uprawnień - instalacje „Lata 2021-2025”
6 Dostosowanie przydziału
7 Przydziały uprawnień - instalacje "Lata 2026-2030"