Jesteś tutaj:

Zaproszenie na konferencję “Wyzwania transformacji gospodarczej w perspektywie realizacji celu neutralności klimatycznej do 2050 roku”

Drukuj

 

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji pn. „Wyzwania transformacji gospodarczej w perspektywie realizacji celu neutralności klimatycznej do 2050 roku”, którą KOBiZE/IOŚ-PIB organizuje w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL.

 

Konferencja odbędzie się w dniu 22 listopada 2019 r. w Warszawie. Celem konferencji będzie podjęcie dyskusji na temat wyzwań transformacyjnych w kontekście realizacji celu neutralności klimatycznej do 2050 roku. Podczas konferencji elementem wprowadzającym do dyskusji będzie m.in. prezentacja wyników naszych prac analitycznych wykonanych przez Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE), a także innych prac analitycznych przygotowywanych w kontekście realizacji polityki klimatyczno-energetycznej Polski.

 

Zapraszamy do rejestracji pod linkiemlink.

 

Agenda wydarzenia jest dostępna tutajLIFE_CAKE_agenda_debata_22.11.2019.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Potwierdzenie udziału zostanie do Państwa przesłane osobnym mailem.

 

Znajdujemy się obecnie w decydującej fazie debaty klimatyczno–energetycznej na temat przyszłości i proponowanych rozwiązań zarówno na forum globalnym na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) w postaci działań zmierzających do zrealizowania postanowień Porozumienia Paryskiego, jak również w momencie możliwości oceny zaprezentowanych przez Unię Europejską planów przedstawionych w publikacji Komisji Europejskiej „Czysta planeta dla wszystkich” – dotyczących europejskiej strategicznej długoterminowej wizji dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki, w której określono kluczowe elementy niezbędne do osiągnięcia do 2050 r. celów gospodarki neutralnej dla klimatu.

Pełne wyzwań i bardzo dynamiczne międzynarodowe i europejskie negocjacje w dziedzinie polityki klimatycznej i energetycznej wymagają gruntownej analizy dokumentów strategicznych i projektów aktów prawnych. Gospodarka neutralna dla klimatu lub osiągnięcie „zerowej emisji netto” oznacza istotną zmianę w całej gospodarce UE, gdzie w miarę możliwości stopniowo eliminowane są paliwa kopalne i inne źródła emisji. Pojęcie „zero netto” emisji opiera się na zasadzie, że każdej tonie emitowanej CO2 musi towarzyszyć tona usuwana z atmosfery. Odnosi się to nie tylko do sektora energetyki, ale do wszystkich gałęzi gospodarki, w tym również do sektora transportu, który stanowi około jednej trzeciej końcowego zużycia energii w UE. Co więcej, najczęściej stosowane technologie transportu opierają się na spalaniu paliw kopalnych, a obecna polityka i środki do 2050 r. zmienią to tylko w ograniczonym zakresie. 

Obecna dyskusja na tematy dotyczące transformacji gospodarczej w Europie, pokazuje, jak istotne jest przygotowanie odpowiednich analiz i opracowań, które będą stanowiły podstawę dla podejmowania odpowiednich decyzji przez decydentów. Aby móc rzetelnie ocenić obecne propozycje dążenia do gospodarki niskoemisyjnej i aktywnie uczestniczyć w ich tworzeniu, konieczne są odpowiednie narzędzia analityczne, które umożliwiają zarówno analizę propozycji międzynarodowych, jak i opracowanie krajowych rozwiązań w dziedzinie klimatu i energii. W tym celu stworzono Centrum Analiz Klimatycznych i Energetycznych oraz niezbędnych narzędzi do modelowania, w tym modelu dla sektora energetyki i transportu.  Przygotowane analizy w ramach projektu CAKE stanowią dobry punkt wyjściowy dla obecnie toczących się dyskusji na temat przyszłości polskiej i europejskiej energetyki oraz konieczności transformacji gospodarki obejmującej różne sektory.

W  związku z powyższym chcielibyśmy Państwu zaprezentować podczas naszej konferencji wyniki naszych kolejnych analiz, przygotowanych w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL.

 

  • Pierwsza analiza została opracowana przy zastosowaniu modelu liniowego optymalizującego pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło sieciowe w UE28 o nazwie MEESA pt. „Scenariusze niskoemisyjnego sektora energii w Polsce i UE w perspektywie roku 2050 r.
  • Druga analiza została przygotowana przy zastosowaniu symulacyjnego modelu równowagi częściowej sektora transportu – TR3E: pt.: „Potencjał redukcji w sektorze transportu i UE w perspektywie roku 2050”.

 

Prezentowane podczas konferencji wyniki przeprowadzonych przez CAKE analiz oraz innych opracowań mających być podstawą do strategicznych decyzji m.in. dotyczących kierunku zmian zarówno energetyki, jak i zmian sektora transportu w Polsce i UE. Prezentowane analizy CAKE służą szerszemu spojrzeniu na stawiane w UE wyzwania transformacyjne i rozważeniu różnych scenariuszy głębokich redukcji emisji gazów cieplarnianych służących określeniu kierunków i ocenie skutków przyjętych rozwiązań.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU