Jesteś tutaj:

Aktualności

Drukuj

Zmiana adresów poczty elektronicznej

Z dniem 11 lutego 2010 roku nazwa domeny poczty "kashue.pl" została zmieniona na "kobize.pl".Odtąd poczta wysyłana na adresy w domenie "@kashue.pl" i "@kobize.pl" będzie przekierowywana i dostarczana do wskazanych adresatów. Równocześnie informujemy, że od dnia dzisiejszego cała korespondencja elektroniczna wychodząca z KASHUE będzie wysyłana z domeny...

więcej »

Konsultacje projektów ustaw

W dniu 10 lutego 2010 r. Ministerstwo Środowiska przedłożyło do konsultacji społecznych dwa projekty ustaw: pierwszy o wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz drugi o systemie bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NO X) dla dużych źródeł spalania. Poniżej znajdują się...

więcej »

Aktualizacja wykazu operatorów statków powietrznych przypisanych do Polski jako państwa administrującego

W dniu 29 stycznia 2010 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym Rozporządzenie Komisji (UE) nr 82/2010 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 748/2009 w sprawie wykazu operatorów statków powietrznych, którzy wykonywali działalność lotniczą wymienioną w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE poczynając od dnia 1 stycznia 2006 r. ze wskazaniem...

więcej »

Pilna informacja

W dniu wczorajszym, tj. 28 stycznia 2010 r. w większości państw europejskich nastąpiła próba wyłudzenia poufnych danych od użytkowników krajowych rejestrów uprawnień. Celem sprawcy lub sprawców było uzyskanie dostępu do rachunków. Rozesłana drogą elektroniczną wiadomość dotycząca nowych mechanizmów bezpieczeństwa w systemie handlu emisjami była nieprawdziwa...

więcej »

Projekt KPRU na lata 2008-2012

Komisja Europejska Decyzją z dnia 11.12.2009 r. odrzuciła Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień (KPRU) na lata 2008-2012 przesłany przez Polskę w czerwcu 2006 r. Jednocześnie zobowiązała Polskę do złożenia nowego Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień na 2008-2012. W związku z tym Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE), na podstawie...

więcej »

Pilna informacja

Krajowy Administrator informuje, że do użytkowników polskiego Rejestru została przesłana elektroniczna wiadomość zawierająca nieprawdziwą informację. Bardzo prosimy zignorować maila zatytułowanego „System Handlu Emisjami (EU ETS) - Nowy srodek bezpieczeństwa” i nie podejmować żadnych działań. Jest to próba wyłudzenia poufnych informacji.O dalszych działaniach...

więcej »

Decyzja Komisji z dnia 24 grudnia 2009 r.

Decyzja Komisji z dnia 24 grudnia 2009 r. ustalająca zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, wykaz sektorów i podsektorów uważanych za narażone na znaczące ryzyko ucieczki (Dz. Urz. UE L 1 z dn. 5.01.2010 r. str. 10)Wersja polska (pdf)Wersja angielska (pdf)

więcej »

Wartości opałowe i wskaźniki emisji CO2 w roku 2007 do raportowania

Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji zamieszcza dokument "Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2007 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2010" Plik znajduje się w dziale "Materiały do pobrania"

więcej »

Decyzja KE z dnia 11.12.2009 r. w sprawie polskiego KPRU na lata 2008-2012

Komunikat w sprawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 11 grudnia 2009 r. dotyczącej krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji gazów cieplarnianych zgłoszonego przez Polskę zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Na mocy art. 1 decyzji Komisji Europejskiej z dnia 11 grudnia 2009 r. dotyczącej krajowego planu rozdziału uprawnień...

więcej »

Pakiet energetyczno-klimatyczny – seminarium w zakresie systemu handlu emisjami

W dniu 11 grudnia 2009 r. wspólnie z Ministerstwem Środowiska Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) zorganizował seminarium poświęconą kwestiom związanym z zagadnieniami pakietu energetyczno-klimatycznego. W spotkaniu, które odbyło się w Ministerstwie Środowiska uczestniczyło ponad sto osób, reprezentujących głównie sektory...

więcej »