Jesteś tutaj:

Okres 2021-2030

Drukuj

Okres 2021-2030

Stan przed nowelizacją ESR Rada Europejska przyjęła w październiku 2014 r. Konkluzje, w których określiła ramy europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030. W Konkluzjach określono cel redukcji emisji przez UE, zakładający ograniczenie wewnętrznych emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. o co najmniej 40% w porównaniu z poziomem z 1990...

więcej »