Jesteś tutaj:

Okres 2021-2030

Drukuj

Okres 2021-2030

Rada Europejska przyjęła w 2014 r. Konkluzje, w których określiła ramy europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030[1]. W konkluzjach określono cel redukcji emisji przez UE, zakładający ograniczenie wewnętrznych emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. o co najmniej 40% w porównaniu z poziomem z 1990 r. Uzgodniono, że dla osiągnięcia celu...

więcej »