Jesteś tutaj:

Non-ETS

Drukuj

Okres 2013-2020

Pakiet energetyczno-klimatyczny, jako zbiór dokumentów legislacyjnych (dyrektyw i decyzji), wprowadził mechanizmy mające doprowadzić do osiągnięcia ambitnych celów Unii Europejskiej w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych i energii w okresie 2013-2020. Dwa kluczowe elementy tego pakietu stanowiły: tzw. dyrektywa EU ETS (ang. Emission Trading...

więcej »

Okres 2021-2030

Stan przed nowelizacją ESR Rada Europejska przyjęła w październiku 2014 r. Konkluzje, w których określiła ramy europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030. W Konkluzjach określono cel redukcji emisji przez UE, zakładający ograniczenie wewnętrznych emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. o co najmniej 40% w porównaniu z poziomem z 1990...

więcej »

Informacja ogólna

Pakiet energetyczno-klimatyczny wprowadził do prawodawstwa unijnego kompleksowe rozwiązania dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej, zarówno w ramach systemu EU ETS (na poziomie instalacji), jak i poza nim, czyli w sektorach non-ETS (na poziomie kraju). Pod pojęciem non-ETS rozumie się tę część krajowych emisji gazów cieplarnianych,...

więcej »

Sprawozdawczość

Sprawozdawczość dotycząca krajowej rocznej emisji gazów cieplarnianych w non-ETS jest raportowana corocznie dla roku x-2. Uregulowania prawne określają zakres, sposoby i terminy dotyczące sprawozdawczości, która dotyczy zarówno wielkości emisji jak i działań państw członkowskich zmierzających do redukcji emisji w non-ETS poprzez wdrażanie odpowiednich...

więcej »

Mechanizmy elastyczności (rozliczanie emisji)

Ogłoszenie decyzji Komisji ws. wielkości emisji non-ETS w państwach członkowskich (więcej: Sprawozdawczość) rozpoczyna tzw. okres elastyczności, który trwa 4 miesiące i jest poświęcony na dokonanie rozliczeń emisji krajowych za dany rok rozliczeniowy. Decyzja non-ETS określa dopuszczalne sposoby elastycznego rozliczania wielkości emisji w non-ETS. W...

więcej »

Kontakt

Numer telefonu: 22 569 6548, 22 569 6540, 22 569 6542, 22 569 6583 E-mail: projekty@kobize.pl

więcej »