Jesteś tutaj:

2018

Drukuj

Przydział uprawnień do emisji dla operatorów statków powietrznych na lata 2021 - 2030

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przypomina, że operatorzy statków powietrznych objęci systemem handlu uprawnieniami do emisji chcący ubiegać się o przydział nieodpłatnych uprawnień do emisji na kolejny okres rozliczeniowy obejmujący lata 2021 – 2030, zobowiązani są do monitorowania, raportowania i weryfikacji danych dotyczących tonokilometrów...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 17 stycznia 2018 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła pierwszą w 2018 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 3 547 000 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 14 310 500 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był...

więcej »

Raport z rynku CO2 – grudzień 2017

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – grudzień 2017”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER w grudniu oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego...

więcej »

Brak dostępu do Rejestru Unii – wdrożenie nowej wersji oprogramowania

Administrator Rejestru informuje, że między godzinami 8:00 a 18:00 w dniu 22 stycznia 2018 r. (poniedziałek) dostęp do Rejestru Unii zostanie zawieszony. Planowana przerwa w funkcjonowaniu systemu związana jest z pracami mającymi na celu wdrożenie nowej wersji oprogramowania. Treść komunikatu w języku angielskim dostępna jest pod adresem: https://ec.europa.eu/clima/news/temporary-suspension-union-registry-software-upgrade-22nd-january_en

więcej »

Przypomnienie o konieczności złożenia do 31 marca 2018 roku zweryfikowanego raportu rocznego na temat wielkości emisji CO2 za rok 2017 przez prowadzących instalacje oraz operatorów statków powietrznych objętych Systemem Handlu Uprawnieniami do Emisji.

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przypomina, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 568 ze zm.) prowadzący instalację albo operator statku powietrznego jest zobowiązany do przedłożenia Krajowemu Ośrodkowi Bilansowania i Zarządzania...

więcej »

Lotnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji – nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w dniu 29 grudnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2392 z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające dyrektywę 2003/87/WE w celu utrzymania obecnych ograniczeń zakresu zastosowania w odniesieniu do działań lotniczych...

więcej »