Jesteś tutaj:

2018

Drukuj

Komunikat dla użytkowników Rejestru Unii – zmiana adresu URL Rejestru Unii

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że od dnia 8 czerwca 2018 r., od g. 8:00 zmianie ulegnie adres strony internetowej Rejestru Unii. Ze względów bezpieczeństwa informacja o nowym adresie została przesłana wyłącznie na adresy e-mail aktywnych użytkowników systemu Rejestru Unii. W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 6 czerwca 2018 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2018 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA).  Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 3 547 000 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 8 210 000 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był ponad...

więcej »

Informacje związane z wejściem w życie przepisów RODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 r. przepisów wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 23 maja 2018 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2018 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA).  Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 3 547 000 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 7 680 500 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był ponad...

więcej »

Raport z rynku CO2 - kwiecień 2018

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – kwiecień 2018”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER w kwietniu oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego...

więcej »

Wielkość emisji w 2017 roku w EU ETS

W związku z zakończeniem okresu przekazywania zweryfikowanych raportów rocznych na temat wielkości emisji CO2 za 2017 rok z instalacji i od operatorów statków powietrznych uczestniczących w systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) Krajowy ośrodek przedstawia krótkie, tabelaryczne, podsumowanie wielkości emisji CO2 w 2017 roku w podziale na poszczególne...

więcej »

Nowy kalendarz aukcji na 2018 r. dla uprawnień lotniczych (EUAA) opublikowany przez giełdę EEX oraz ICE

W dniu 7 maja 2018 r. KE poinformowała w komunikacie, że niemiecka giełda EEX oraz brytyjska ICE opublikowały kalendarz aukcji dla uprawnień lotniczych (EUAA) na 2018 r. W sumie przedmiotem sprzedaży w drodze aukcji na obu giełdach będzie ok. 5,601 mln uprawnień EUAA (bez uwzględnienia uprawnień należących do państw EEA-EFTA, które do tej pory nie dopełniły...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 9 maja 2018 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2018 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA).  Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 3 547 000 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 6 626 000 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był prawie...

więcej »

25 kwietnia br. Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy jako beneficjent projektu LIFE Climate CAKE PL wziął udział w Dniu Informacyjnym LIFE 2018, który odbył się na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Wydarzenie, którego organizatorem po raz jedenasty jest NFOŚiGW było niepowtarzalną okazją do zdobycia wiedzy na temat instrumentu finansowego Komisji Europejskiej, ale przede wszystkim dawało możliwość zaprezentowania projektu LIFE Climate CAKE PL. Projekt LIFE Climate CAKE PL został opracowany w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami...

więcej »

Przydział uprawnień do emisji w 2018 r. w związku z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w Krajowym Planie Inwestycyjnym

W dniu 19.04.2018 r. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami wydał uprawnienia dla 75 instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na podstawie art. 10 c dyrektywy 2003/87/WE. Uprawnienia te są przydzielane prowadzącym instalacje w związku z poniesieniem nakładów finansowych...

więcej »