Jesteś tutaj:

Wcześniejsze okresy

Drukuj

2008-2012

Zgodnie z Dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającą dyrektywę Rady 96/61/WE państwa członkowskie były zobowiązane do sporządzenia krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Przepis art. 9 ust....

więcej »