Jesteś tutaj:

Krajowa inwentaryzacja emisji

Drukuj

Informacja ogólna

Krajowe inwentaryzacje emisji do powietrza to w rozumieniu międzynarodowym zestaw danych informujących o rocznej emisji poszczególnych substancji w kraju. W przypadku CO2, inwentaryzacja, oprócz emisji, uwzględnia także pochłanianie węgla przez biomasę leśną. Zespół Inwentaryzacji Emisji w KOBiZE zajmuje się obliczaniem i raportowaniem emisji na potrzeby...

więcej »

Zanieczyszczenia powietrza

Inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń do powietrza jest sporządzana na potrzeby statystyki krajowej, wymagań Unii Europejskiej i zobowiązań wobec organizacji międzynarodowych w ramach: Unii Europejskiej, Eurostatu i Europejskiej Agencji Środowiska (EEA); Konwencji NZ w sprawie transgranicznego transportu zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości;...

więcej »

Gazy cieplarniane

Wielkość emisji – dane podstawowe Całkowita emisja gazów cieplarnianych w 2017 r. wyniosła 413 781,40 kt ekwiwalentu CO2 (bez uwzględnienia sektora 4 Użytkowanie gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwo).  Trend emisji całkowitej wszystkich gazów cieplarnianych wyrażonej w ekwiwalencie CO2 w podziale na sektory IPCC dla lat 1988-2017 został...

więcej »