Jesteś tutaj:

National Emission Inventories

Print

Prawo

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) wykonuje zadania w zakresie inwentaryzacji, prognozowania i raportowania emisji na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 6-7 oraz art. 11‑12 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1447, z późn. zm.). Ustawa zawiera...

read more »

Informacja ogólna

Krajowe inwentaryzacje emisji do powietrza to w rozumieniu międzynarodowym zestaw danych informujących o rocznej emisji poszczególnych substancji w kraju. W przypadku CO2, inwentaryzacja, oprócz emisji, uwzględnia także pochłanianie węgla przez biomasę leśną. Zespół Inwentaryzacji Emisji w KOBiZE zajmuje się obliczaniem i raportowaniem emisji na potrzeby...

read more »

Zanieczyszczenia powietrza

Inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń do powietrza jest sporządzana co roku na potrzeby statystyki krajowej, wymagań Unii Europejskiej i zobowiązań wobec organizacji międzynarodowych w ramach: Unii Europejskiej, Eurostatu i Europejskiej Agencji Środowiska (EEA); Konwencji NZ w sprawie transgranicznego transportu zanieczyszczeń powietrza na dalekie...

read more »

Gazy cieplarniane

Wielkość emisji – dane podstawowe Całkowita emisja gazów cieplarnianych w 2022 r. wyniosła 380 509,12 kt ekwiwalentu CO2 (z uwzględnieniem emisji pośredniej CO2 oraz bez uwzględnienia sektora 4.Użytkowanie gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwo).  Trend emisji całkowitej wszystkich gazów cieplarnianych wyrażonej w ekwiwalencie CO2 w podziale...

read more »