Jesteś tutaj:

Aktualności

Drukuj

Proponowana metodyka rozdziału uprawnień

Szanowni Państwo W związku z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 26 marca 2007 r. dotyczącej krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, zgłoszonego przez Polskę zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady na lata 2008-2012 (KPRU 2) i co za tym idzie koniecznością rozdzielenia liczby uprawnień do emisji...

więcej »

Informacje dotyczące zmiany rozporządzenia w sprawie instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 45, poz. 295), Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji informuje, że od dnia 1 stycznia 2007 r. obowiązują dla...

więcej »

Decyzja KE w sprawie polskiego KPRU 2

Decyzja KE w sprawie polskiego KPRU 2  -  tekst źródłowy. Szanowni Państwo,Poniżej zamieszczamy link do strony, na której zamieszczona jest decyzja Komisji Europejskiej w sprawie polskiego KPRU 2. http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/nap2006/pl_decision_pl.pdf   /wersja polska/http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/nap2006/pl_decision_en.pdf  ...

więcej »

KASHUE przyjmuje zweryfikowane raporty również w sobotę 31 marca.

Szanowni Państwo,Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji przypomina, że „Roczny raport zweryfikowany przez podmioty, o których mowa w art.42, prowadzący instalację przedkłada organowi właściwemu do wydania zezwolenia oraz Krajowemu Administratorowi , w terminie do dnia 31 marca każdego roku” (Dz.U.2004 nr 281 poz.2784 roz. 7,...

więcej »

Umarzanie uprawnień za rok 2006

13-03-2007 Uprzejmie zawiadamiamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr WE/2216/2004, operację „umorzenia” odpowiedniej liczby uprawnień na podstawie zweryfikowanego raportu za rok 2006 dokonują przedstawiciele instalacji przeprowadzając odpowiednią operację w Krajowym Rejestrze Uprawnień. Przypominamy, że operację „umorzenia” należy...

więcej »

KASHUE przypomina o obowiązku przedłożenia Krajowemu Administratorowi zweryfikowanego raportu rocznego.

KASHUE przypomina o obowiązku przedłożenia Krajowemu Administratorowi zweryfikowanego raportu rocznego.Termin 31 marca. Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. 2004 nr 281 poz. 2784), każdy prowadzący instalację przedkłada Krajowemu Administratorowi,...

więcej »

Informujemy Państwa o pojawieniu się nowego weryfikatora.

Informujemy Państwa o pojawieniu się nowego weryfikatora. Germanischer Lloyd Certification – Baltic Sea Sp. z o.o. Weryfikator posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Germanischer Lloyd Certification – Baltic Sea Sp. z o.o. ul. Mieszka I 82-8371-011 SzczecinDane kontaktowe:ul. Ogrodowa 5800-876 Warszawatel: +48 22 520 18 90fax: +48...

więcej »

KASHUE zaprasza do dialogu !

W związku z pracami nad sposobem realizacji wymagań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/80/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczania emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych źródeł spalania paliw i dyspozycją Ministerstwa Środowiska, zapraszamy Państwa do zapoznania się z koncepcją realizacji wymagań ww....

więcej »

KASHUE serdecznie zaprasza na Carbon Market Insights 2007

KASHUE serdecznie zaprasza na Carbon Market Insights 2007  – największą międzynarodową konferencję poświęconą rynkowi CO2. Carbon Market Insights odbywają się w dniach 13-15 marca w stolicy Dani - Kopenhadze. W ubiegłym roku targi odwiedziło 1 250 osób z 60 państw, reprezentując ponad 600 Firm, organizacji i rządów. Zapraszamy na nasze stoisko – nr...

więcej »

Komunikat 8/11-01-2007

Krajowy Administrator informuje, że w związku z przejęciem prawa własności do instalacji objętej systemem należy przedstawić następujące dokumenty:  - Wniosek o zmianę danych uczestnika, i zmianę danych rachunku dla w/w instalacji;- Kopię aktualnego dokumentu rejestrowego (np. wyciąg z KRS) potwierdzoną za zgodność z oryginałem;- Kopię dokumentów...

więcej »