Jesteś tutaj:

Zmiana adresu siedziby KOBiZE – ograniczony kontakt!

Drukuj

NULL

W związku ze zmianą adresu siedziby KOBiZE od 17 listopada 2011 do 21 listopada 2011 nastąpi przerwa techniczna w działaniu telefonów oraz poczty elektronicznej.

Na czas przerwy technicznej zostaną uruchomione awaryjne telefony komórkowe w godzinach 08:00 - 18:00.

Krajowy Rejestr Uprawnień do Emisji: 600-464-197
Krajowa Baza o Emisjach Gazów Cieplarnianych i Innych Substancji: 600-463-174
KPRU - KŚW: 600-466-784
KOBIZE: 600-464-136


Od dnia 22 listopada 2011 r. dane kontaktowe siedziby KOBIZE będą następujące:

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami
ul. Chmielna 132/134
00-805 Warszawa

Dotychczasowe numery telefonów oraz adresy e-mailowe pozostaną bez zmian.
ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU