Jesteś tutaj:

Referencyjny wskaźnik jednostkowej emisyjności dwutlenku węgla przy produkcji energii elektrycznej do wyznaczania poziomu bazowego dla projektów JI realizowanych w Polsce

Drukuj

NULL

Informujemy, że w celu ujednolicenia i harmonizacji sposobu szacowania redukcji lub uniknięcia emisji gazów cieplarnianych generowanych przez projekty realizowane w Polsce ubiegające się o zatwierdzenie w ramach mechanizmu wspólnych wdrożeń (JI) został opracowany i przyjęty referencyjny wskaźnik emisyjności dwutlenku węgla dla produkcji energii elektrycznej na poziomie 0,812 Mg CO2/MWh. Wskaźnik emisyjności będzie podstawą do określenia poziomów bazowych (linii bazowych), a następnie wyliczania wielkości emisji unikniętej lub zredukowanej powstałej w wyniku realizacji tych projektów JI, które są związane z ograniczeniem, redukcją lub uniknięciem emisji CO2  ze źródeł konwencjonalnych opartych na paliwach kopalnych. Dotyczy to projektów JI, które prowadzą do zmniejszania produkcji lub zużycia energii elektrycznej i związanego z tym ograniczenia emisji CO2 w instalacjach objętych EU ETS, np. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej i wprowadzania jej do krajowej sieci elektroenergetycznej. Szczegółowe informacje nt. wskaźnika emisyjności znajdują się w opracowaniu „Referencyjny wskaźnik jednostkowej emisyjności dwutlenku węgla przy produkcji energii elektrycznej do wyznaczania poziomu bazowego dla projektów JI realizowanych w Polsce”
ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU