Jesteś tutaj:

Aktualności

Drukuj

Warsztaty dla prowadzących instalacje dot. zasad przyznawania bezpłatnych uprawnień do emisji na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE w IV okresie rozliczeniowym

Uprzejmie informujemy, że w dniach 8, 10 oraz 12 kwietnia 2019 r. (od godziny 10.00) w Ministerstwie Środowiska, przy współpracy z Krajowym Ośrodkiem Bilansowania i Zarządzania Emisjami, zostaną zorganizowane warsztaty dla prowadzących instalacje w związku z wejściem w życie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 z dnia 19 grudnia 2018 r....

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 27 marca 2019 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2019 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 4 428 500 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 7 093 000 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był prawie...

więcej »

Ponowne przypomnienie o konieczności złożenia do 31 marca 2019 roku zweryfikowanego rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 za rok 2018 przez prowadzących instalacje oraz operatorów statków powietrznych objętych Systemem Handlu Uprawnieniami

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przypomina, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1201, dalej: ustawa) prowadzący instalację albo operator statku powietrznego jest zobowiązany do przedłożenia Krajowemu Ośrodkowi Bilansowania...

więcej »

POLITYKA KLIMATYCZNA Z PERSPEKTYWY POLSKI

Jest nam niezmiernie miło zaprezentować pakiet publikacji związanych z polityką klimatyczną z perspektywy Polski: Klimat dla Polski – Polska dla klimatu: 1988-2018-2050. Krótka historia działań i wyzwania na rzecz ochrony klimatu w Polsce. Korzyści środowiskowe wynikające z redukcji zanieczyszczeń powietrza towarzyszących emisji CO2. Analiza z...

więcej »

Raport z rynku CO2 – luty 2019

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – luty 2019”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER w lutym oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego i...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 13 marca 2019 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2019 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA).  Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 4 428 500 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 9 259 000 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był ponad...

więcej »

WAŻNA INFORMACJA O PRZYDZIALE BEZPŁATNYCH UPRAWNIEŃ DO EMISJI NA LATA 2021-2030 - FORMULARZE DO ZBIERANIA DANYCH

W dniu 28 lutego 2019 r. weszło w życie rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/331 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału uprawnień do emisji w całej Unii na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (tzw. FAR – Free Allocation Rules)  Według artykułu...

więcej »

Ponownie przypomnienie o konieczności złożenia do 31 marca 2019 roku zweryfikowanego rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 za rok 2018 przez prowadzących instalacje oraz operatorów statków powietrznych objętych Systemem Handlu Uprawnieniami

Krajowy Ośrodek Bilansowania i zarządzania Emisjami przypomina, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnienia do emisji gazów cieplarniach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1201, dalej: ustawa) prowadzący instalację albo operator statku powietrznego jest zobowiązany do przedłożenia Krajowemu Ośrodkowi Bilansowania...

więcej »

Przydział uprawnień do emisji dla operatorów statków powietrznych na lata 2021 – 2030

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w dniu 6 marca br. na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska opublikowany został komunikat dotyczący składania przez operatorów statków powietrznych wniosków o przydział uprawnień do emisji na lata 2021 – 2030.   Link do komunikatu: https://www.gov.pl/web/srodowisko/wnioski-o-przydzial-nieodplatnych-uprawnien-do-emisji-na-lata-2021-2030-dla-operatorow-statkow-powietrznych

więcej »

PUBLIKACJA ROZPORZĄDZENIA OKREŚLAJĄCEGO ZASADY PRZYDZIAŁU BEZPŁATNYCH UPRAWNIEŃ DO EMISJI NA OKRES ROZLICZENIOWY ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ DNIA 1 STYCZNIA 2021 R.

Informujemy, że w dniu 27.02.2019 r. opublikowano Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2019/331 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału uprawnień do emisji w całej Unii na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej....

więcej »