Jesteś tutaj:

Aktualności

Drukuj

Wydanie uprawnień do emisji na rok 2022

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w dniu 8 kwietnia 2022r. na rachunki prowadzących instalacje w Rejestrze Unii wydane zostały uprawnienia do emisji zgodnie z publikacją w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska z dnia 7 kwietnia br. Wykaz instalacji z informacją o ostatecznej rocznej liczbie...

więcej »

Informujemy, że odnotowano przypadki otrzymania korespondencji e-mail mającej na celu wyłudzenie poufnych danych użytkowników systemu Krajowa baza

Informujemy, że odnotowano przypadki otrzymania korespondencji e-mail mającej na celu wyłudzenie poufnych danych użytkowników systemu Krajowa baza. Oto przykładowa treść wiadomości zatytułowanej „UWAGA: krajowabaza@kobize.pl Hasło wygasło”   Przestępcy, pod pozorem zablokowania dostępu, zachęcają do odwiedzenia strony internetowej:(możliwość powiększenia...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 30 marca 2022 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2022 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 3 322 500 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 77,22 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 45 EUR a 88 EUR za tonę CO2. Przychód...

więcej »

Raport z rynku CO2 – luty 2022

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny „Raport z rynku CO2 – luty 2022”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W lutowym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen uprawnień EUA/EUAA oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego i wtórnego dotyczące...

więcej »

Konferencja on-line ws. reformy rezerwy MSR i jej wpływu na EU ETS i ceny uprawnień EUA

W dniu 10 marca 2022 r. odbyła się współorganizowana przez zespół CAKE/KOBiZE oraz Stałe Przedstawicielstwo Polski przy UE  konferencja on-line pt. “Reform of the MSR and its impact on the EU ETS & EUA prices”. W wydarzeniu uczestniczyli Pan Arkadiusz Pluciński Zastępca Stałego Przedstawiciela RP przy UE oraz Pan Adam Guibourgé-Czetwertyński Podsekretarz...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 16 marca 2022 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2022r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 3 322 500 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 75,25 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 45 EUR a 81 EUR za tonę CO2. Przychód...

więcej »

Giełda EEX opublikowała aktualizację kalendarza aukcji na 2022 r.

Giełda EEX opublikowała aktualizację kalendarza aukcji na 2022 r. Giełda EEX opublikowała aktualizację kalendarza aukcji na 2022 r. w związku z anulowaną aukcją polskich uprawnień EUA w dniu 2 marca 2022 r. Nowy harmonogram zawiera również aktualizację wolumenu sprzedawanego na aukcji dla Bułgarii, który zwiększy się o 5,16 mln uprawnień w związku...

więcej »

Przypomnienie o konieczności złożenia do dnia 31 marca 2022 roku zweryfikowanego rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 za rok 2021 przez prowadzących instalacje oraz operatorów statków powietrznych objętych Systemem Handlu Uprawnieniami do Emisji

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przypomina, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 332 ze zm. dalej: ustawa) prowadzący instalację albo operator statku powietrznego jest zobowiązany do przedłożenia Krajowemu ośrodkowi, do...

więcej »

Wydawanie uprawnień do emisji na rok 2022

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wydawania uprawnień do emisji na rok 2022 wyjaśniamy, że zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/1842 z dnia 31 października 2019 r. ustanawiającym zasady stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dalszych ustaleń dotyczących dostosowań przydziału bezpłatnych...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 2 marca 2022 r. giełda European Energy Exchange (EEX), która, organizuje sprzedaż polskich uprawnień EUA na wspólnej platformie aukcyjnej w imieniu Polski, unieważniła aukcję polskich uprawnień EUA. Polska miała sprzedać w dniu 2 marca br. 2 658 000 EUA uprawnień do emisji (EUA). Powodem unieważnienia aukcji przez giełdę EEX było wystąpienie...

więcej »