Jesteś tutaj:

Aktualności

Drukuj

Narzędzie dotyczące kogeneracji - przydział bezpłatnych uprawnień do emisji na okres 2021-2025 - aktualziacja

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi sposobu stosowania narzędzia dotyczącego kogeneracji potrzeby sporządzenia wniosku o przydział bezpłatnych uprawnień do emisji na lata 2021-2025 poniżej przekazujemy stosowne informacje.  Narzędzie dotyczące kogeneracji w rozporządzeniu FAR Zgodnie z sekcją 8 Załącznika VII rozporządzenia FAR - ZASADY PRZYPISYWANIA...

więcej »

Przydział uprawnień do emisji w 2019 r. w związku z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w Krajowym Planie Inwestycyjnym

  W dniu 24-25.04.2019 r. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 16.04.2019 r. Wykaz instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji do wydania w 2019 roku wydał uprawnienia...

więcej »

Podinstalacja sieci ciepłowniczej - przydział bezpłatnych uprawnień do emisji na okres 2021-2025.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi sposobu wydzielenia podinstalacji sieci ciepłowniczej na potrzeby sporządzenia wniosku o przydział bezpłatnych uprawnień do emisji na lata 2021-2025 poniżej przekazujemy stosowne informacje. Sieć ciepłownicza w rozporządzeniu FAR Zgodnie z art. 10 ust 3 rozporządzenia FAR: „W odniesieniu do podinstalacji...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 24 kwietnia 2019 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2019 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA).  Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 4 428 500 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 6 547 000 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był...

więcej »

Informacja o zamieszczonej prezentacji z warsztatów w Ministerstwie Środowiska

Informujemy o umieszczeniu na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska prezentacji przygotowanej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami z warsztatów dla prowadzących instalacje dot. zasad przyznawania bezpłatnych uprawnień do emisji na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE w IV okresie rozliczeniowym, które odbyły się w dniach...

więcej »

Nowe obowiązki nałożone na niektórych uczestników EU ETS związanych z dyrektywą MIFID II

Przypominamy, że zostały już tylko niespełna 2 tygodnie tj. do dnia 30 kwietnia br. na złożenie do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) zawiadomienia o wyłączeniu spod rygoru stosowania dyrektywy MiFID II. Powyższy obowiązek dotyczy wszystkich podmiotów w Polsce, które nabywają uprawnienia EUA na rynku terminowym (futures, forward), a także zawierające...

więcej »

Komunikat

Informujemy, że zgodnie z decyzją dyrektora IOŚ-PIB dzień 19 kwietnia 2019 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w IOŚ-PIB. W związku z powyższym, w tym dniu transakcje w Rejestrze Unii nie będą przetwarzane oraz nie będzie świadczone wsparcie dla użytkowników systemu. Prosimy o uwzględnienie tej informacji w planowanych przez Państwa transakcjach...

więcej »

Raport z rynku CO2 – marzec 2019

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – marzec 2019”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER w marcu oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 10 kwietnia 2019 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2019 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 4 428 500 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 6 978 000 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był prawie...

więcej »

Procedura składania wniosków o przydział bezpłatnych uprawnień do emisji na okres 2021-2025

Prowadzący instalacje składa wniosek o przydział uprawnień do emisji, na produkcję inną niż produkcja energii elektrycznej, w terminie przed dniem 30 maja 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych...

więcej »