Jesteś tutaj:

Aktualności

Drukuj

Przypomnienie o konieczności złożenia do 30 października 2019 roku zbiorczego zestawienia instalacji otrzymujących uprawnienia do emisji za okres sprawozdawczy od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przypomina, że zgodnie z art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1501) podmiot realizujący zadanie inwestycyjne sporządza i przedkłada Krajowemu ośrodkowi bilansowania...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 9 października 2019 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2019 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 4 714 500 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 8 219 000 EUA. Popyt na uprawnienia EUA...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 25 września 2019 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2019 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA).   Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 4 714 500 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 7 782 000 EUA. Popyt na uprawnienia EUA...

więcej »

Raport z rynku CO2 – sierpień 2019

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – sierpień 2019”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER w sierpniu oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego...

więcej »

Przypomnienie o konieczności złożenia do 30 września 2019 roku sprawozdania rzeczowo – finansowego z realizacji zadania inwestycyjnego ujętego w Krajowym Planie Inwestycyjnym

Przypomnienie o konieczności złożenia do 30 września 2019 roku sprawozdania rzeczowo – finansowego z realizacji zadania inwestycyjnego ujętego w Krajowym Planie Inwestycyjnym wraz z opinią biegłego rewidenta za okres sprawozdawczy od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. lub informacji o nieponiesieniu kosztów inwestycyjnych i wykorzystaniu nadwyżki...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 11 września 2019 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2019 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA).   Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 4 714 500 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 6 153 500 EUA. Popyt na uprawnienia EUA...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 28 sierpnia 2019 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2019 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 214 500 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 4 482 500 EUA. Popyt na uprawnienia EUA...

więcej »

Informacja w sprawie zatwierdzania planów metodyki monitorowania

Informujemy, iż w Dzienniku Ustaw z dnia 9 sierpnia 2019 r. została opublikowana ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1501), który to akt wprowadza między innymi przepisy w zakresie funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji...

więcej »

Zmiany w ustawie o systemie handlu

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1501) wchodzi w życie w dniu 24 sierpnia 2019 r. Załączony opis odnosi się do zmian jakie wprowadziła w przepisach ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych...

więcej »

Raport z rynku CO2 – lipiec 2019

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – lipiec 2019”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER w lipcu oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego...

więcej »