Jesteś tutaj:

Wskaźniki emisyjności dla energii elektrycznej za rok 2018 opublikowane w grudniu 2019 r.

Drukuj

Wskaźniki emisyjności CO2, SO2, NOX, CO i pyłu całkowitego dla energii elektrycznej opublikowane w grudniu 2019 roku.

W Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami IOŚ-PIB, opracowywane są wskaźniki produktowe w zakresie emisji poszczególnych zanieczyszczeń przypadającej na jednostkę produkcji energii elektrycznej.

Na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2018 rok określono wskaźniki emisyjności CO2, SO2, NOx, CO i pyłu całkowitego:

̶  na 1 MWh energii elektrycznej wyprodukowanej w źródłach spalania paliw,

̶  na 1 MWh energii elektrycznej wyprodukowanej w źródłach spalania paliw, wraz z uwzględnieniem energii elektrycznej dostarczonej do sieci z elektrowni wodnych i wiatrowych i z uwzględnieniem strat i różnic bilansowych, czyli u odbiorcy końcowego

Wskaźniki emisyjności dla energii elektrycznej za rok 2018 opublikowane w grudniu 2019 r.