Jesteś tutaj:

Często zadawane pytania w kategorii: Opłaty

Drukuj
1 Jaka jest wysokość opłaty za otwarcie Rachunku Instalacji, Rachunku Operatora Statków Powietrznych, Rachunku Obrotowego oraz Osobistego Rachunku Posiadania i gdzie się ją wnosi?

Za otwarcie rachunku wnosi się opłatę równą 2000 PLN, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Dowód wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku o otwarcie rachunku w Rejestrze Unii.

Wszystkie wpłaty związane z otwieraniem i prowadzeniem rachunku powinny być wnoszone na wyodrębniony rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

BGK III/o Warszawa nr konta: 22 1130 1062 0000 0109 9520 0012, kod SWIFT : GOSK PL PW.

2 Jaka jest wysokość opłaty rocznej za prowadzenie Rachunku Instalacji, Rachunku Operatora Statków Powietrznych, Rachunku Obrotowego oraz Osobistego Rachunku Posiadania i gdzie się ją wnosi?

Do 31 marca każdego roku, posiadacz rachunku wnosi opłatę w wysokości 500 PLN, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Opłaty tej nie wnosi się za rok, w którym wniesiono opłatę za otwarcie rachunku.

Wszystkie wpłaty związane z otwieraniem i prowadzeniem rachunku powinny być wnoszone na wyodrębniony rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

BGK III/o Warszawa nr konta: 22 1130 1062 0000 0109 9520 0012, kod SWIFT : GOSK PL PW.