Jesteś tutaj:

Często zadawane pytania w kategorii: Logowanie do systemu Rejestru Unii i wykonywanie transakcji

Drukuj
1 Zasady/ warunki wykonywania transakcji w systemie (nie dotyczy umorzenia uprawnień oraz zamiany jednostek Kioto na uprawnienia)

Inicjowanie transakcji

Transakcje w systemie Rejestru Unii są inicjowane jedynie w określonym oknie czasowym: 10:00–16:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET/CEST) w dni robocze (poniedziałek-piątek z wyłączeniem świąt). Oznacza to, iż transakcja wprowadzona do systemu, która została utworzona poza powyższym oknem czasowym, zostanie zainicjowana dopiero o godz. 10:00 następnego dnia roboczego.

Opóźnienie w wykonywaniu transakcji po jej zainicjowaniu

Ze względów bezpieczeństwa transakcje wykonywane w systemie podlegają 26-godzinnemu opóźnieniu. Oznacza to, że zanim transakcja zostanie wykonana upływa 26 godzin (wyłączając z czasu przebiegu opóźnienia: soboty, niedziele i dni świąteczne) od chwili jej zainicjowania.

Opóźnienie 26-godzinne nie ma zastosowania jedynie w przypadku wykonywania transakcji z Rachunku Obrotowego na rachunek, który znajduje się na jego Liście Rachunków Zaufanych. W takim wypadku transakcje są wykonywane bezzwłocznie po ich zainicjowaniu.

Lista Rachunków Zaufanych

Wykonywanie transferów z rachunków typu: Rachunek Instalacji, Rachunek Operatora Statków Powietrznych lub Osobisty Rachunek Posiadania, jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy rachunek docelowy znajduje się na tzw. Liście Rachunków Zaufanych (patrz pytanie nr 31).

Wykonanie transferu na rachunek, który nie znajduje się na Liście Rachunków Zaufanych możliwe jest wyłącznie z Rachunku Obrotowego, pod warunkiem, że do rachunku źródłowego wyznaczono Dodatkowego Upoważnionego Przedstawiciela. Poniższa tabela prezentuje zasady tworzenia transakcji z różnych typów rachunków:

Rachunek źródłowyCzy rachunek docelowy znajduje się na Liście rachunków zaufanych?Czy wymagane potwierdzenie przez dodatkowego upoważnionego przedstawiciela?Czy transfery inicjowane w godzinach od 10:00 do 16:00?26-godzinne opóźnienie transferu
  • Rach. instalacji,
  • Rach.operatora lotniczego,
  • Osobisty rachunek posiadania

TAK[1]

NIE*

TAK

TAK

NIE

Zabronione[2]

  • Rach.obrotowy

TAK

NIE*

TAK

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

*Jeżeli do rachunku źródłowego został wyznaczony Dodatkowy Upoważniony Przedstawiciel, to każda transakcje będzie wymagała jego potwierdzenia

Poniższy schemat przedstawia proces przetwarzania transakcji w czasie:

 

[1] Artykuł 26 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 389/2013
[2] Artykuły 65 i 66 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 389/2013

2 Jak długie jest opóźnienie czasowe przy wykonywaniu transakcji w systemie?

Ze względów bezpieczeństwa transakcje wykonywane w systemie podlegają 26-godzinnemu opóźnieniu. Dodatkowo transakcje są inicjowane w określonym oknie czasowym: 10:00–16:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET/ CEST) w dni robocze. Oznacza to, iż realizowana transakcja, która została wprowadzona i potwierdzona w systemie poza wspomnianym oknem czasowym, zostanie zainicjowana o godz. 10:00 następnego dnia roboczego (wówczas dopiero rozpocznie się 26-godzinne opóźnienie). Zakończenie transakcji nastąpi po upływie wymaganych 26 godzin (wyłączając z czasu przebiegu opóźnienia: soboty, niedziele i dni świąteczne).

Opóźnienie 26-godzinne nie ma zastosowania jedynie w przypadku wykonywania transakcji z Rachunku Obrotowego na rachunek, który znajduje się na jego Liście Rachunków Zaufanych. W takim wypadku transakcje są wykonywane bezzwłocznie po zainicjowaniu transakcji.

3 Jak sprawdzić czy transakcja została wykonana poprawnie?

Po zalogowaniu się do Rejestru Unii w menu głównym należy wybrać ‘Rachunki’, a następnie ‘Lista transakcji’. W oparciu o dostępne kryteria wyszukiwania, np. po numerze transferu lub dacie jego zainicjowania, należy wyszukać transfer, który chcemy sprawdzić. Poprawnie zakończona transakcja będzie posiadać status – ‘Ukończona’ (‘Completed’).

4 Czym jest Lista Rachunków Zaufanych?

Przed wykonywaniem transferu z rachunku typu: Rachunek Instalacji, Rachunek Operatora Statków Powietrznych lub Osobisty Rachunek Posiadania należy obligatoryjnie do Listy Rachunków Zaufanych tego rachunku dodać numer docelowego rachunku posiadania (ten, na który będzie wykonywany transfer).

Wszystkie rachunki należące do tego samego uczestnika są automatycznie dodawane do Listy Rachunków Zaufanych przy każdym z nich. Posiadacz rachunku nie musi dodawać własnych rachunków do Listy.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. (Dz. U. L 122 z 3.5.2013) rachunek zostaje dodany do Listy Rachunków Zaufanych po upływie 7 dni roboczych od momentu zatwierdzenia zadania dodania rachunku do Listy. Zadanie tworzone jest przez jednego z Upoważnionych Przedstawicieli, natomiast zatwierdza je inny Upoważniony Przedstawiciel rachunku lub Dodatkowy Upoważniony Przedstawiciel (jeżeli został on wyznaczony do rachunku, dla którego tworzona jest Lista).

W związku z powyższym w zawieranych umowach i planowanych transferach prosimy o uwzględnienie wydłużonego czasu potrzebnego na wykonanie transferu z Państwa rachunku.

Wyjątkiem od powyższych reguł są zasady dotyczące transferów przeprowadzanych z Rachunków Obrotowych, dla których dodanie rachunku docelowego do Listy nie jest obowiązkowe. Istnieje bowiem możliwość wykonania transferu na rachunek spoza Listy Rachunków Zaufanych, o ile do Rachunku Obrotowego, z którego wykonany ma zostać transfer, wyznaczony został Dodatkowy Upoważniony Przedstawiciel, który zatwierdzi transakcję.

5 Czy z Osobistego Rachunku Posiadania, Rachunku Instalacji lub Rachunku Operatora Statków Powietrznych mogę wykonać transfer na rachunek spoza Listy Rachunków Zaufanych?

Nie.
Możliwość wykonania transferu na rachunek spoza Listy Rachunków Zaufanych istnieje jedynie z Rachunku Obrotowego, o ile został do niego wyznaczony Dodatkowy Upoważniony Przedstawiciel, który zatwierdzi transakcję.

6 Czy z Rachunku Obrotowego mogę wykonać transfer na rachunek spoza Listy Rachunków Zaufanych?

Tak.
Rachunek Obrotowy jest jedynym typem rachunku, z którego można wykonywać transfery na rachunki spoza Listy Rachunków Zaufanych. Transfer tego typu wymaga zatwierdzenia przez Dodatkowego Upoważnionego Przedstawiciela i jest opóźniony o 26 godzin.

7 Czy należy zgłaszać kupno lub zbycie uprawnień do emisji lub jednostek CER/ERU?

Nie ma obowiązku zgłaszania do KOBiZE kupna lub zbycia uprawnień do emisji czy też jednostek CER/ERU.